Analyse
Europese leidende rentevoet: symbolische verhoging 7 jaar geleden - woensdag 13 april 2011

Met deze vooral symbolische verhoging wil de Europese Centrale Bank duidelijk maken dat ze niet van plan is om de inflatie te laten ontsporen.

Nadat ze maandenlang op een historisch dieptepunt stond, ligt de Europese leidende rentevoet nu op 1,25 %. Met deze vooral symbolische verhoging wil de Europese Centrale Bank duidelijk maken dat ze niet van plan is om de inflatie te laten ontsporen. Gezien het nog altijd broze economische herstel kan ze zich echter geen te drastische ingrepen permitteren.

 

Aandelenbeleggers hebben het niet zo op een stijgende rente begrepen. Eerst en vooral maakt die geld lenen duurder. De impact van de recente ingreep van de ECB zal echter beperkt blijven. Die zat immers al verrekend in de op de kredietmarkt toegepaste rentetarieven. Bovendien hangen die vooral af van het risicoprofiel van de onderneming (schuldenlast, regelmatige inkomsten …) die geld wil lenen. Iets anders is het voor de financiële instellingen en met name de minder solide banken uit Zuid-Europa: de rente op de interbankenmarkt waarop zij een beroep moeten doen als ze geld willen lenen komt overeen met de leidende rente … Onze ramingen houden daar echter rekening mee.

 

Voorts heeft het vooruitzicht van een rentestijging de euro duurder gemaakt, wat de exportmogelijkheden van de bedrijven uit de eurozone hypothekeert. Momenteel wordt dat nadeel echter gecompenseerd door het feit dat de stijging van de euro de hausse van de energieprijzen die in dollar uitgedrukt worden, afzwakt.

 

En ten slotte heeft een stijging van de leidende rentevoeten een weerslag op de evaluatie van de ondernemingen en op de beurskoersen. Ons waarderingsmodel baseert zich evenwel op de verwachte rendementen op lange termijn per sector, land … Dat we zo veel belang hechten aan de evolutie van de rente komt omdat wij op aandelen een risicopremie van 3 à 4 % boven de langetermijnrente (waarvan de leidende rentevoeten een component zijn) eisen. Onze vooruitzichten houden al rekening met een geleidelijk aantrekkende rente.

Enkel een bruuske stijging – die volgens ons weinig waarschijnlijk is – zou ons verplichten onze winstramingen en mogelijk de waardering van de aandelen te herzien. De evolutie van de rente is natuurlijk niet de enige parameter. Uiteraard worden onze ramingen ook gestuurd door de groei van de wereldeconomie.

 

Deel dit artikel