Analyse
ECB-besluit: wie beslist? 7 jaar geleden - woensdag 20 april 2011

De Europese Centrale Bank heeft onlangs haar basisrente verhoogt. Hoe kwam deze beslissing tot stand? Wie beslist?

Raad van bestuur

De raad van bestuur van de ECB heeft het monetaire beleid in handen. Dit bestuursorgaan komt twee maal per maand samen, meestal in Frankfurt waar de hoofdzetel van de ECB ligt. Maar enkel tijdens de eerste vergadering van de maand worden beslissingen genomen rond het monetaire beleid. Op de tweede vergadering komen alle andere zaken ter sprake.
Deze raad bestaat uit de zes leden van het directiecomité en de gouverneurs van de centrale banken van de 17 landen van de eurozone. Luc Coene, de gouverneur van onze Nationale Bank, maakt daar ook deel van uit.

 

Directiecomité

De directie, dat tevens de dagelijkse leiding van de financiële instelling in handen heeft, bestaat uit mensen die door landen uit de eurozone worden voorgedragen en voor acht jaar worden benoemd. Zo loopt de termijn van voorzitter Jean-Claude Trichet 31 oktober van dit jaar af. De termijn van de vice-voorzitter, de Portugees Victor Constâncio is pas begonnen op 1 juni 2010 en loopt nog tot 31 mei 2018. Binnenkort krijgt ook onze eigenste Peter Praet, al jaar en dag een gerespecteerd econoom een zitje in de directie.
Het hoeft geen betoog dat de speculaties over wie de Franse voorzitter zal opvolgen, hoog oplopen. De man die het meest wordt genoemd, is de Italiaan Mario Draghi. Hoewel het de bedoeling is dat alle landen van de eurozone aan bod komen in het directiecomité, wegen de twee zwaargewichten binnen de eurozone namelijk Duitsland en Frankrijk iets zwaarder door. De twee landen hebben zo goed als constant een vertegenwoordiger in het directiecomité zodat ze ten allen tijde de nodige invloed kunnen uitoefenen. Voor Duitsland zetelt momenteel Jürgen Stark en voor Frankrijk zou een nieuwe man toetreden wanneer Trichet verdwijnt.

 

Beslissing

De Raad van Bestuur laat zich in haar beslissing leiden door de inflatie(verwachtingen). De primaire doelstelling van de ECB is immers prijsstabiliteit. Het doel is de jaarlijkse inflatie rond of onder de 2 % te houden. Aangezien de inflatie in de eurozone almaar oploopt, heeft de raad van bestuur beslist om zijn zeer soepele monetaire beleid (lees: lagere rente) wat op te trekken.
Wat er nu precies besproken en bediscussieerd is tijdens de vergadering blijft evenwel geheim. De notulen van de vergadering worden niet vrijgegeven, wat bij de Amerikaanse Federal Reserve trouwens wel het geval is. Na het rentebesluit wordt de beslissing tijdens een persconferentie wel toegelicht door de leden van het directiecomité. Er is evenwel geen duidelijkheid gebracht of de ECB later dit jaar nog één of verschillende keren op de monetaire rem gaat staan.

 

Deel dit artikel