Analyse
Ramp in Japan: gevolgen voor Japanse groei en wereldeconomie 7 jaar geleden - maandag 21 maart 2011

Economische groei, begrotingstekort, evolutie van de yen, olieprijs, kwetsbaarste sectoren, gevolgen binnen en buiten Japan... wij zetten een en ander voor u op een rijtje na de rampzalige gebeurtenissen op 11 maart.

 

Economische groei: overheidsgeld als redding

Op korte termijn zal de aardbeving van 11 maart op de Japanse economische groei wegen. Een aantal productie-eenheden ligt stil, de infrastructuur is gedeeltelijk vernield en de moeizame energiebevoorrading zal de terugkeer naar een normale activiteit bemoeilijken. Maar toch zal de Japanse economie waarschijnlijk vrij snel weer aantrekken, zoals dat ook in 1995 na de zware aardbeving in Kobe het geval was. De regering in Tokio zal massaal investeren en de Bank of Japan injecteert 500 miljard euro om de kredietmarkt te stimuleren. Volgens de eerste ramingen zal de heropbouw van de infrastructuur zowat 3 % van het bbp gaan kosten. De Japanse economie zal mogelijk al vanaf deze zomer opnieuw groeien.

 

Begrotingstekort en overheidsschuld

De begrotingstekorten voor 2011 en 2012 werden voor de aardbeving al op ruim 7 % geschat en zullen nu nog een eind hoger uitkomen. Dat geldt ook voor de overheidsschuld, die in 2010 al 200 % van het bbp bedroeg. Momenteel kan Japan nog voldoende rekenen op zijn binnenlandse spaarders om zichzelf te financieren; de Bank of Japan vreest meer voor deflatie dan voor inflatie en kan dus geld bijdrukken om een deel van de schulduitgiften van de Japanse staat op te kopen. Maar toch zal de financieringscapaciteit van Japan op termijn afhankelijker worden van buitenlands kapitaal. En die buitenlandse spaarders zullen hogere rentevoeten eisen dan de binnenlandse...

 

Yen schokbestendig maar beperkt potentieel

In tegenstelling tot de beurs van Tokio, die op een paar dagen tot 18 % verloor, blijft de Japanse yen stabiel t.o.v. de euro en piekt hij zelfs t.o.v. de dollar. Want terwijl sommige buitenlandse beleggers Japan ontvluchten uit vrees voor een nucleaire ramp, halen de Japanners zelf hun centen massaal terug huiswaarts (de verzekeraars om te voldoen aan hun verplichtingen, de bedrijven en particulieren om de heropbouw te bekostigen). De yen draait rond zijn evenwichtswaarde t.o.v. de euro en is duur t.o.v. de dollar. Dat zal op korte termijn wellicht zo blijven en als het nucleaire gevaar wijkt, zou de munt zelfs wat kunnen aantrekken. Op (middel)lange termijn lijkt het stijgingspotentieel ons echter klein.

 

Voor wereldeconomie

De olieprijs lijkt even naar adem te happen (door de sluiting van vijf raffinaderijen en de inactiviteit van een deel van de industrie is het Japanse brandstofverbruik gedaald). Maar de komende maanden zal de activiteit weer aantrekken. Bovendien dreigt een aantal van de 11 nucleaire reactoren in Japan die momenteel buiten werking zijn, dat nog geruime tijd te blijven. Het land, dat voor 25 % van zijn elektriciteit afhankelijk is van kernenergie, zal dus op zoek moeten naar alternatieven, en dan ligt een stijging van het gas en olieverbruik voor de hand. De stagnatie van de olieprijs zal dus wellicht geen lang leven beschoren zijn.

 

China dreigt een van de landen te worden die het hardst geraakt zullen worden door de ramp in Japan. De Chinese import en export zouden kunnen dalen en de industriële activiteit zou even kunnen stagneren. Maar gezien de grote dynamiek van de Chinese economie verwachten we alles bij mekaar een bescheiden impact.

 

Gevolgen voor uw beleggingen, sector per sector

 

Deel dit artikel