Analyse
Oververhitte economie: gevaar? 7 jaar geleden - donderdag 10 maart 2011

De vrees dat de economieën van verschillende opkomende landen aan het oververhitten zijn, is de laatste maanden flink toegenomen. Veel beleggers beginnen zich dan ook zorgen te maken. Wat betekent oververhitting van een economie eigenlijk en wat is het antwoord erop?


Oververhitting

De voorbije weken vloeide heel wat beleggingsgeld uit de opkomende landen weg. De onrust in verschillende Arabische landen wordt met de vinger gewezen. Het lijkt er echter meer op dat de onrust de aanleiding is om te verkopen maar de oorzaak ervan bij de oververhitting van enkele grote opkomende economieën zoals China, India en Brazilië moet worden gezocht. Bij een oververhitting groeit de economie sneller dan gemiddeld en loopt de inflatie op. De productiecapaciteit, en het aanbod, kan met andere woorden de toename van de (binnenlandse) vraag niet volgen. Het gevolg is dat bedrijven meer willen produceren en investeren in extra productiecapaciteit. De werkloosheid daalt, werknemers stellen hogere looneisen waardoor de lonen stijgen. Daarnaast neemt de vraag naar grondstoffen toe, wat voor een groot deel de recente spectaculaire stijging van de grondstoffenprijzen verklaart. Maar hier wringt het schoentje. Door de toegenomen inflatie (zeker nu daar nog de hogere olieprijs bijkomt) en het gevaar van zeepbellen gaan de monetaire autoriteiten echter op de rem staan om de economie af te koelen.

 

Monetaire verstrakking

Naast die gestegen binnenlandse vraag hebben ook de enorme toestroom van buitenlandse kapitaal (die hogere rendementen voor ogen heeft), de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de gretig lenende banken het klimaat gecreëerd dat oververhitting mogelijk maakt. De opgesomde ontluikende markten kennen dan ook een zeer sterke groei. China bijvoorbeeld groeide in het laatste kwartaal van 2010 9,8 % op jaarbasis terwijl de inflatie dicht bij de 5 % was. Te veel van het goede. China heeft, net als Brazilië en India die ook te sterk groeien en de inflatie zien oplopen, reeds heel wat maatregelen genomen om zijn oververhitte economie te vertragen. Het land heeft onder andere al verschillende keren de reserveverplichtingen van zijn banken opgetrokken waardoor ze minder kunnen lenen en verhoogde daarnaast al verschillende keren de rente. De komende maanden kunnen we trouwens in de ontluikende landen nog meer van dat verwachten. We sluiten niet uit dat op korte termijn de beurzen in die landen het moeilijker krijgen maar desondanks blijven we positief voor landen zoals China, India, Rusland en Brazilië.

Deel dit artikel