Analyse
Ontpopt de euro zich tot nieuwe vluchtwaarde? 7 jaar geleden - woensdag 23 maart 2011

Als reactie op de ramp in Japan kozen veel beleggers die op zoek waren naar veiligheid resoluut voor de euro, die daardoor prompt in waarde steeg op de wisselmarkten…

 

Veiligheid vóór alles

De gebeurtenissen in Japan duwden de beleggers in de richting van activa met een kreukvast imago: zoals wel vaker bij grote rampen, tuimelden de beurzen omlaag, terwijl de appetijt naar obligaties van kredietwaardige emittenten groter werd. Als veilige haven bij uitstek, zat de goudprijs opnieuw in de lift. En ook de Zwitserse frank speelde weer volop zijn rol als vluchtwaarde.
Opmerkelijk is dat de Amerikaanse dollar op weinig bijval kon rekenen en dat de euro daarentegen wel sterk in trek was en steeg t.o.v. de meeste andere munten (tot 1,42 USD).
Het is voor het eerst dat onze Europese eenheidsmunt fors in waarde stijgt in een periode van grote spanning. Bij de subprimecrisis en de recessie in 2008 (ondanks het feit dat de vastgoedzeepbel ontstond in de VS en dat de Amerikaanse economie als eerste ontspoorde), was het toch de euro die terrein verloor. En hetzelfde scenario zagen we tussen december 2009 en juni 2010: hoewel de budgettaire problemen (overheidsschuld en begrotingstekorten) even erg of wellicht nog erger waren in de VS dan in de eurozone, focusten de internationale markten zich toch op de zwakkere eurolanden en keerden ze de euro de rug toe.

 

Van lelijk eendje naar witte zwaan?

Vandaag zijn de kaarten grondig herschud en lijkt de euro wel het lelijke eendje dat plots een mooie zwaan bleek te zijn. Er zijn verschillende verklaringen voor die metamorfose:

 

Ten eerste is er de aard van de Japanse crisis. De Japanners investeren massaal in Amerikaanse staatsbons en sommigen vrezen dat een deel van die activa nu door Japan verkocht zal worden om middelen vrij te maken voor de heropbouw van het land. Dat zou automatisch in de kaart van de euro spelen. Maar hoewel dat misschien de stijging van de euro t.o.v. de dollar kan verklaren, geldt dat niet voor de stijging t.o.v. andere munten.

 

Een tweede factor is misschien het feit dat de ECB op haar laatste monetair comité een mogelijke renteverhoging in het vooruitzicht stelde en dat die verwachting de euro-appetijt aanscherpt. Maar de rentevoeten stijgen niet alleen in de eurozone.

 

Als de euro zich dan plots toch ontpopt tot een vluchtwaarde, heeft dat wellicht vooral te maken met de manier waarop er met de overheidsschuld wordt omgesprongen (het beheer ervan) en met het feit dat de beleggers daar nu anders tegen aankijken (de perceptie is gewijzigd). Op de top van 11 en 12 maart jongstleden hebben de EU-verantwoordelijken inderdaad vooruitgang geboekt in de aanloop naar een permanente aanpak van schuldencrisissen zoals die momenteel Griekenland, Ierland en Portugal treffen. Niet alles is geregeld, maar de beleggers hebben toch duidelijk meer vertrouwen gekregen in de aanpak van het overheiddschuldenprobleem binnen de eurozone.

 

Twee snelheden

Diezelfde beleggers maken nu ook duidelijk een onderscheid tussen de goede en slechte leerlingen in de euroklas. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle euroleiders om tot een afdoende oplossing te komen voor de schuldenproblematiek (steun enerzijds, sanctiemaatregelen anderzijds), verkleint het gevaar dat het kind (in dit geval de eurozone) samen met het badwater wordt weggegooid. Voor sommige landen zal een herstructurering van hun schuld wellicht onafwendbaar blijken, maar de euro is niet langer in gevaar. Ondanks de twee snelheden binnen de eurozone (in het noorden dynamische economieën met duurzame overheidsfinanciën en in het zuiden landen die het moeilijk hebben om de crisis achter zich te laten) zijn de fundamenten wellicht stevig genoeg om de toekomst zonder al te veel angst aan te vatten.

 

De sterke euro maakt buitenlandse deviezen goedkoper voor ons en is een uitgelezen kans voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren buiten de eurozone. Globaal genomen vinden we onder meer Zweedse aandelen en obligaties in Zweedse kroon koopwaardig, en ook de Amerikaanse aandelenbeurzen (niet de obligatiemarkt).

 

Raadpleeg hier onze modelportefeuilles.

 

Deel dit artikel