Analyse
Grondstoffen: hedging 7 jaar geleden - woensdag 16 maart 2011

De prijzen van edele metalen, industriële en agrarische grondstoffen gaan door het dak. Hoe kunnen verbruikende bedrijven zich tegen deze prijsstijging indekken? Wat kunnen producenten doen om die hogere prijzen vast te leggen?

Hedging

Verbruikers van grondstoffen vragen zich af hoe ze de hogere grondstoffenprijzen kunnen doorrekenen aan klanten. Indien ze dit niet of slechts gedeeltelijk kunnen doen, omdat de concurrentie te scherp is en ze zich anders uit de markt zouden prijzen, gaat dit ontegensprekelijk op de marges wegen. Belangrijke verbruikers zijn bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen of de staalproducenten. Dichter bij huis kunnen we Agfa-Gevaert als voorbeeld nemen die te kampen heeft met de almaar hoger klimmende zilverprijs.

 

Welnu, verbruikers kunnen zich indekken of hedgen tegen hogere prijzen door op de markt futurecontracten te kopen. Ze kopen contracten die hen het recht geven om gedurende een welbepaalde periode of op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende grondstof te kopen tegen een voorafbepaalde prijs.

 

Grondstoffenproducenten zijn daarentegen gebaat bij deze prijsstijgingen maar ze zijn zich ook bewust van het feit dat dit niet eeuwig zal blijven duren. Een prijsterugval is dus niet uitgesloten. Maar ook de producenten hebben futures ter beschikking om zich te verzekeren van de huidige hoge prijzen en voor de toekomstige productie. Maar in tegenstelling tot de verbruikers verkopen ze contracten. Ze nemen met andere woorden de plicht op zich om gedurende een welbepaalde periode of op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende grondstof te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs.

 

Niet eenvoudig

Heel wat bedrijven en producenten zijn actief op de futuresmarkt. Hun doelstelling is om de effecten van de zeer volatiele grondstoffenmarkten zo weinig mogelijk te laten meespelen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Maar weten wanneer bepaalde posities moeten worden ingenomen is niet altijd gemakkelijk. De grondstoffenmarkt is zeer moeilijk te voorspellen.
Zo dekten grondstoffenproducenten zich tijdens de jaren ’80 en ’90, toen de prijzen bijna constant lager gingen, zich massaal in. Ze verkochten hun productie op voorhand. In 2002-2003, net toen de prijzen aan hun niet aflatende hausse begonnen, was een groot deel van de productie ingedekt. Ze konden dus niet ten volle profiteren van die stijgende prijzen.

 

Zowel bedrijven als producenten vragen zich vandaag af wat ze moeten doen. Zal de grondstoffenhausse aanhouden of niet? Producenten beginnen alvast met mondjesmaat de huidige hoge prijzen vast te leggen. Verbruikers van hun kant beginnen zich naarmate de prijzen hoger gaan, steeds meer in te dekken, zeker als die gestegen prijzen steeds meer aan de marges gaan knabbelen.

 

Raadpleeg de koersen van grondstoffen

 

Deel dit artikel