Analyse
Breuklijn in monetair beleid tussen Europa en VS: twee visies, één realiteit 7 jaar geleden - woensdag 16 maart 2011

Met een mogelijke renteverhoging door de ECB enerzijds en het flexibele beleid van de Fed anderzijds, lijkt er een breuklijn te ontstaan tussen het monetair beleid in Europa en dat in de VS.

 

De inflatie bekampen...

De voorzitter van de ECB heeft verbaasd na afloop op 3 maart. Hij herhaalde meermaals de noodzaak om de verspreiding van de inflatiedruk tegen te gaan en benadrukte dat een verhoogde waakzaamheid nodig was. En voor diegenen die het nog niet hadden begrepen, voegde hij eraan toe dat de ECB klaar was om in te grijpen en dat een rentestijging in april niet onmogelijk was. De ECB verandert het geweer dus van schouder en met een inflatie die al hoger was dan de doelstelling van 2 % en die wellicht nog verder zal stijgen, wordt een renteverhoging ook steeds onvermijdelijker voor de ECB als die haar geloofwaardigheid wil behouden en haar inflatieverwachtingen in de buurt van de 2 % wil handhaven. Bovendien moet zo'n rentestijging het mogelijk maken om dankzij een sterkere euro de kostprijs van ingevoerde grondstoffen te drukken, en het is net de hausse van die grondstoffenprijzen die de inflatie omhoog duwt.

 

… of tot elke prijs de tewerkstelling vrijwaren

Aan de andere kant is de voorzitter van Fed best tevreden over zijn beleid. Sinds de start van de massale inkoop van Amerikaans overheidspapier zijn de beurzen hoger geklommen, bleef de obligatierente op een laag peil en steeg de inflatie (waardoor het deflatiegevaar werd afgewend). Terwijl de ECB zich dus zorgen maakt over de inflatie, is de Fed blij dat ze terug is. En als de Fed het over de grondstoffenhausse had, dan was dat om de critici voor te zijn en vooral te wijzen op het gevaar voor de economische groei en niet zozeer voor het prijzenpeil. De voorzitter gaf ook nog mee dat de stijging van de grondstoffenprijzen een realiteit is in elk land, ongeacht de munt. Zijn beleid aanvallen of de zwakke dollar aan de kaak stellen, houdt in zijn ogen dan ook geen steek. De hoge grondstoffenprijzen zullen maar een tijdelijk en beperkt effect hebben op de inflatie in de VS, maar de centrale bank maakt zich wel zorgen over de impact op de economische groei. Een verhoging van de leidende rente is dan ook absoluut niet aan de orde!

 

Achter het discours

De kloof tussen de analyse van de Fed en het discours van de ECB is diep. Maar geldt dat ook voor de concrete acties? De ECB laat dan wel een rentestijging doorschemeren, maar zegt tegelijk dat het niet zal gaan om het begin van een cyclus van rentestijgingen. Met een leidende rente die vandaag op 1 % staat, zal de rente dus nog geruime tijd onder de inflatie blijven en dus in reële termen eigenlijk negatief zijn. Daarnaast blijft het ook mogelijk dat er een nieuwe episode in de Europese overheidsschuldencrisis losbarst, waardoor de ECB haar voornemen om de rente te verhogen tot nader order zou moeten uitstellen. Verhoogt de ECB de leidende rente wel, dan zal dat bovendien maar leiden tot een lichte stijging van de marktrentevoeten de komende kwartalen. De stijging zal mogelijk zelfs kleiner zijn dan in de VS als de Fed het monetair status quo handhaaft, want daar zal het geplande einde van de inkoop van overheidspapier (eind juni) een gevoelige stijging van de obligatierente veroorzaken. Het verschil tussen een renteverhoging in Europa zonder de gulle financieringsvoorwaarden voor de banken terug te schroeven enerzijds, en het ongewijzigd laten van de Amerikaanse rentestand maar de financiële markten niet langer te overspoelen met liquiditeiten anderzijds, hoeft dus niet noodzakelijk zo groot te zijn als het lijkt.

 

Opportuniteiten

Als belegger kunt u garen spinnen bij die verschillende monetaire. Bij ons vertaalt enkel het vooruitzicht van een renteverhoging zich nu al in hogere obligatierendementen. Naarmate die trend zich doorzet, kunt u uw obligatieportefeuille spijzen met effecten die betere voorwaarden bieden.
Zonder daarom de betere spaarrekeningen vaarwel te zeggen.

 

In de VS biedt het discours van de interessante perspectieven voor de beursevolutie. Met een dollar die zwak zal blijven (concurrentievoordeel voor de Amerikaanse bedrijven), een beurs die op het randje van aantrekkelijk gewaardeerd is, en monetaire autoriteiten die zich meer focussen op het economisch herstel dan op de inflatie, worden Amerikaanse aandelen een must voor Europese beleggers.

 

Koopwaardieg aandelen

US Ecology

Time Warner

Kraft

Chevron

Abbott Laboratories

 

Bij de fondsen mag u inzetten op:

KBC Index United States

of op Columbia Securities (NL0000440709, Euronext Amsterdam).

 

Obligaties in USD laten we gezien de lage rendementen links liggen.

 

Deel dit artikel