Analyse
Zwak rapport voor Spanje in 2010 7 jaar geleden - donderdag 24 februari 2011

De economische activiteit in Spanje vond aan het einde van 2010 een zuchtje dynamiek terug maar voor het hele jaar is er voor de tweede keer op rij een daling van het BBP.

 

Nadat de economische activiteit in Spanje in het derde kwartaal van 2010 ter plaatse bleef trappelen, is ze in het vierde kwartaal met 0,2 % gestegen t.o.v. het vorige kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder bedraagt de vooruitgang 0,6 % (voorheen 0,2 %). Dat cijfer blijft evenwel ver onder het gemiddelde voor de eurozone (+2 % in het vierde kwartaal 2010 t.o.v. een jaar eerder).

Over heel 2010 is het Spaanse BBP bovendien opnieuw gedaald, met 0,1 % (t.o.v. een daling van 3,7 % in 2009). Het herstel in 2010 kwam te laat en was te zwak om een daling voor het tweede jaar op rij alsnog te kunnen afwenden.

Voor 2011 mogen we normaal verwachten dat het BBP opnieuw zal stijgen, zonder evenwel te hopen op een sterke groei. Veel van de elementen die in 2010 een negatieve invloed hebben uitgeoefend, zijn immers nog altijd aanwezig: de hoge werkloosheidsgraad en de lagere lonen zullen wegen op de gezinsuitgaven, het strakke beheer van de overheidsfinanciën zal ook daar geen grote uitgaven toelaten en het voortduren van de correctie op de residentiële vastgoedmarkt en de gedaalde overheidsuitgaven zijn geen goed nieuws voor de investeringen.

De buitenlandse vraag zal dus moeten fungeren als motor voor de economische groei, maar de vertraging van de wereldhandel zal de Europese klanten van Spanje raken en dus ook de Spaanse export parten spelen.

Niets laat met andere woorden een forse groeiversnelling verhopen in 2011 of 2012. Integendeel, als er zich nieuwe externe schokken zouden voordoen, komt wellicht zelfs het broze herstel in gevaar.

Deel dit artikel