Analyse
Egypte: gewaagde gok op de toekomst 7 jaar geleden - maandag 7 februari 2011

Eerst stuurden de Tunesiërs hun president Ben Ali wandelen en nu woedt er hevig volksprotest in Egypte tegen president Moebarak. Gezien het grote potentieel van het land en de overdreven reactie van de markten, mogen de meest stoutmoedigen onder u een speculatieve belegging in dit land overwegen.


Onvoldoende vooruitgang

Sinds 2004 hebben de autoriteiten hervormingen doorgevoerd om de economische prestaties van Egypte op te krikken. Door de toestroom van buitenlands kapitaal en een gestegen productiviteit bedraagt de groei sinds 2005 ± 7 % van het bbp, t.o.v. amper 4 % daarvoor. Door zijn economie te versterken, werd Egypte minder gevoelig voor de internationale conjunctuur en slaagde het land er redelijk goed in om de wereldwijde recessie te boven te komen. Maar ondanks de economische groei is de situatie van de Egyptenaren er niet echt op verbeterd. De werkloosheid en de inflatie bleven vooral de armsten raken. Met een bevolking die voor ruim de helft jonger is dan 25 en een jaarlijkse intrede van 700.000 mensen op de arbeidsmarkt, is het geen sinecure om de werkloosheid terug te dringen. Egypte importeert ook massaal grondstoffen en de gestegen grondstoffenprijzen resulteerden in een inflatie van ruim 10 %.

 

Een verloren jaar

Met presidentsverkiezingen in het vooruitzicht in september, beloofde 2011 al een bewogen jaar te worden nog voor het protest uitbrak. De recente gebeurtenissen zullen de impact nog verhogen. De sluiting van banken, winkels en bedrijven zal de groei in het eerste kwartaal een knauw geven, maar het gevaar schuilt vooral op middellange termijn en op het vlak van het handelstekort. Egypte beschikt over een gediversifieerde industrie, maar die richt zich vooral op de binnenlandse markt. Globaal genomen wordt er dubbel zoveel geïmporteerd dan geëxporteerd. Dat tekort op de handelsbalans wordt normaal gefinancierd met inkomsten uit het toerisme, buitenlandse investeringen en tol op het Suezkanaal. Vandaag blijft enkel die laatste post voor inkomsten zorgen. In 2010 verwelkomde de toeristische sector (goed voor 11 % van het bbp en 13 % van de tewerkstelling) maar liefst 13 miljoen buitenlanders. Het lijdt geen twijfel dat 2011 een zwart jaar zal worden. Steeds meer mensen verlaten het land en toeristen en buitenlandse investeerders stellen hun plannen uit. Door het opdrogen van de geldstromen zal Egypte uit zijn wisselreserves moeten putten om zich te financieren, wat het land kwetsbaarder maakt en verklaart waarom de kredietwaardigheidsrating achteruitboert.

 

Veelbelovende toekomst

De markten maakten zich al vroeg zorgen over de impact van de crisis. Net voor ze gesloten werd, op 28 januari, dook de Egyptische beurs 28 % lager. Het Egyptisch pond verloor 8 % t.o.v. de dollar en bereikte zijn dieptepunt van de voorbije 6 jaar. Dergelijke dalingen lijken ons overdreven. De protesten hebben onmiskenbaar een negatieve impact op de huidige economische activiteit en zullen de groei op middellange termijn uithollen, maar op lange termijn behoudt Egypte een groot potentieel. Het land behoort trouwens tot de "next 11", de 11 landen die naar alle waarschijnlijkheid een gelijkaardige evolutie zullen doormaken als de BRIC-landen. Daar veranderen de recente gebeurtenissen weinig of niets aan. Het toerisme blijft hoe dan ook een troef en het klimaat, de Nijl, de Rode Zee, de piramides... zullen reizigers blijven aantrekken. Net zoals na de islamistische aanslagen op buitenlanders, zal de sector de rug rechten zodra de stabiliteit is teruggekeerd. En als die terug is, zullen ook buitenlandse bedrijven en investeerders terugkeren naar deze markt van 84 miljoen inwoners en overvloedige en goedkope arbeidskrachten.

 

Alleen voor speculanten

De speculanten onder u zullen misschien willen proberen om voordeel te halen uit de huidige onzekerheid op de Egyptische markten. De mogelijkheden daartoe zijn niet talrijk, maar we hebben toch de tracker Market Vectors Egypt Index ETF gespot, die noteert aan de beurs van New York (EGPT, NYSE Arca). Deze tracker heeft als doel de evolutie van een index met de belangrijkste Egyptische aandelen te evenaren. Hij wordt passief beheerd, wat betekent dat hij niet probeert om beter te doen dan de index die hij volgt maar hij in normale omstandigheden ook niet minder zal presteren. Een minpunt is wel dat deze ETF is blijven noteren in New York, hoewel de beurs van Caïro dus werd gesloten. Daardoor is de zichtbaarheid op de portefeuille sterk gedaald. Het is m.a.w. allerminst zeker dat de huidige koers de reële waarde van de portefeuille weerspiegelt. Volgens de emittent lag de koers op 4 februari (17,90 USD) 12 % hoger dan de waarde van de portefeuille (15,98 USD), maar hoe accuraat die raming is, zal pas blijken als de beurs weer opent. Wie de stap waagt en deze tracker koopt, positioneert zich ideaal om te profiteren van een heropleving maar stelt zich ook bloot aan een koude douche. Gezien de goede langetermijnvooruitzichten zal het water wellicht echter hoe dan ook geleidelijk opwarmen…

Deel dit artikel