Analyse
Boordtabel: alle ogen weer gericht op de eurozone 7 jaar geleden - vrijdag 3 december 2010

Het beursherstel kwam in november duidelijk tot stilstand. Beleggers in euro boekten op de internationale beurzen toch nog winst dankzij de waardestijging van heel wat andere munten t.o.v. de euro.

 

Europese schuldencrisis duurt voort

Door de problemen van Ierland werd weer even gevreesd voor wanbetalingen op Europees overheidsschuldpapier en keerden sommige beleggers de euro de rug toe.

 

Dat vertaalde zich in een daling van de euro t.o.v. de meeste andere munten. Vooral t.o.v. de Amerikaanse en Canadese dollar was het terreinverlies groot (resp. 7 en 6 %). Naast de eurocrisis vragen de beleggers zich ook af welke impact de monetaire verstrakking in China zal hebben op de wereldeconomie. De greenback viel terug in zijn rol als vluchtwaarde, temeer omdat ook de recentste economische statistieken vanuit de VS geruststellend waren. De loonie werd ondersteund door de goede gezondheid van de Canadese economie en het vooruitzicht op een nieuwe renteverhoging door de Bank of Canada.

 

Evolutie en vooruitzichten valuta’s
ISO
Code
Koers
in euro 30/11/10
Evolutie in % op
Schomme-lingen
Verwachtingen
1 maand
1 jaar
5 jaar
1 jaar
Lange termijn
DKK
0.1342
0.05
-0.15
0.01
Zwak
=
=
GBP
1.1964
4.01
9.45
-18.48
Sterk
-
++
SEK
0.1092
1.80
14.62
4.05
Matig
+
++
CHF
0.7708
5.36
16.20
19.47
Matig
+
=
NOK
0.1237
1.26
5.46
-1.80
Sterk
=
=
USD
0.7682
6.78
15.33
-9.43
Sterk
-
++
CAD
0.7480
5.79
18.38
3.05
Sterk
+
=
AUD
0.7368
4.47
20.84
17.36
Sterk
=
--
NZD
0.5715
3.87
19.96
-4.14
Sterk
=
--
JPY
0.9171
2.67
18.60
29.37
Sterk
-
+

 

 

Op de obligatiemarkten deed de crisis rond de Europese overheidsschulden de rentevoeten op het staatspapier van een steeds grotere groep landen stijgen. Zowel Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië als België worden door de beleggers met verhoogde aandacht gevolgd en in tegenstelling tot wat begin 2010 wel het geval was, speelde het schuldpapier van de sterkere eurolanden dit keer niet de rol van vluchtwaarde. De rente op Duitse en Nederlands staatspapier steeg zelfs heel lichtjes. Naarmate meer landen geholpen moeten worden door hun Europese partners, straalt de schuldenproblematiek steeds meer af op de volledige eurozone (ook via de obligatieportefeuilles van veel Europese banken waarin heel wat schuldpapier van perifere eurolanden steekt). In die context kan de ECB niet langer rond de schuldenproblematiek heen en zal ze de bankensector massaal liquiditeiten ter beschikking moeten blijven stellen en overheidsschulden moeten blijven inkopen om een rentestijging (nefast voor het economisch herstel) af te remmen.

 

Inflatie en rentevoeten in % (30/11/2010)
Valuta
Inflatie
Maand
Rente
3 maanden
Trend
Rente
5 jaar
Trend
Rente
10 jaar
Trend
EUR
1.9
Oct
1.01
=
2.24
+
3.30
+
DKK
2.5
Oct
0.95
=
1.36
+
2.69
+
GBP
3.2
Oct
1.06
=
1.68
+
3.08
+
SEK
1.5
Oct
1.08
+
2.24
+
2.84
+
CHF
0.3
Aug
0.17
=
0.70
+
1.36
+
NOK
1.0
Oct
2.37
+
2.57
+
3.27
+
USD
1.2
Oct
0.83
=
1.19
+
2.57
+
CAD
1.8
Oct
1.45
+
2.16
+
2.98
+
AUD
2.8
Sep
5.34
+
5.09
+
5.35
+
NZD
1.8
Jun
3.55
+
4.80
+
5.34
+
JPY
-0.6
Oct
0.33
=
0.37
+
0.99
+

Onze verwachtingen slaan op een horizon van ongeveer 6 maanden.

 

 

Banksector opnieuw in de touwen

In september en oktober werd het beursherstel nog gevoed door beter dan verwachte kwartaalresultaten maar de voorbije maand zette dat geen zoden meer aan de dijk. De beurzen van de eurozone gaven in november gemiddeld 4,4 % prijs, maar in de meest kwetsbare landen (Portugal, Griekenland, Spanje, …) bedroeg de terugval gemiddeld bijna 10 %. Duitsland, met een economisch beleid dat resoluut op de export gericht blijft, profiteerde net zoals de Scandinavische landen van de dynamiek van de groeilanden en liet als enige euroland een kleine beurswinst optekenen.

 

De sectoren in een oogopslag (30/11/10)
Sectoren
(wereldindex) (1)
Evolutie (%) op (2)
P/E
(3)
1 maand
1 jaar
5 jaar
Financiële sector
1.5
17.1
-3.5
13.4
Consumptiegoederen
5.7
36.6
6.6
17.3
Voeding en Drank
4.4
31.6
9.5
17.6
Distributie
6.8
32.0
3.3
18.2
Gezondheid & Farma
3.1
17.4
0.8
14.5
Olie en Gas
6.0
20.9
4.4
13.4
Nutsbedrijven
0.3
14.1
4.2
12.4
Chemie
6.3
41.8
11.8
18.1
Autosector
9.3
47.6
3.8
14.2
Staal, Non-ferro, Mijnen
6.3
31.0
13.0
18.3
Bouw
3.8
19.5
2.0
15.4
Vastgoed
2.5
30.3
0.8
16.6
Div. Industr. & Diensten
6.3
38.9
3.9
17.3
Media
2.5
37.2
-0.8
18.2
Reizen & Vrije Tijd
5.9
47.3
1.8
20.9
Telecomoperatoren
2.0
25.6
5.4
10.5
Spitstechnologie
5.7
29.6
1.8
16.8

(1) Returnindexen Datastream; (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

 

Toch konden beleggers in euro in november nog een winst van 4,2 % boeken, met dank aan de algemene devaluatie van de euro en de betere beursprestaties in de VS en de groeilanden. Internationaal lieten alle sectoren positieve rendementen optekenen. Beperken we ons echter tot de Europese beurzen, dan kampt bijna de helft van de sectoren met rode cijfers, en vooral de Europese banksector hing weer zwaar in de touwen (-6,2 %). Daarnaast ook donkerrode prestaties in sectoren die erg gevoelig zijn voor de rente-evolutie (met hoge schuldenlast, gulle dividenden): de Europese telecomwaarden verloren 4,8 %, de Europese nutssector 4 %. Ierland, dat eerst zijn banken te hulp schoot omdat die met heel veel twijfelachtige schuldvorderingen zitten, moest vervolgens zelf gered worden en heeft een tweetal weken terug dan toch schoorvoetend de helpende hand van Europa aanvaard. Gelukkig, want door het besmettingsgevaar voor de rest van de eurozone dreigden er even barsten te komen in die eurozone, maar daarnaast stond ook de gezondheid van de hele Europese banksector op het spel. Op de balansen van die Europese banken staan immers heel wat schulden van perifere eurolanden.

 

Ook de Belgische banken zijn in grote mate blootgesteld en onze Bel 20 (waarvan de beurskapitalisatie voor 16 % uit financiële aandelen bestaat) verloor in november maar liefst 6,5 %. KBC en Dexia gaven respectievelijk 13,54 % en 11,8 % prijs en Ageas, dat via zijn calloptie in handen van de Belgische staat in grote mate is blootgesteld aan BNP Paribas (-13,3 %), tuimelde maar liefst 20,3 % naar beneden. Nu de ongerustheid van de markten toeneemt, beloven de nieuwe Europese stresstests (die in de eerste helft van 2011 zullen worden gehouden) een steeds belangrijkere afspraak te worden voor de sector. De eerste stresstests in juli dit jaar waren lang niet grondig genoeg (92 % van de banken geslaagd + Ierse zwakheden niet voorvoeld) en dus zullen de volgende heel wat strenger moeten zijn. Dat zou kunnen uitdraaien op meer "gebuisde" banken en meer noodgedwongen kapitaalverhogingen. Met uitzondering van KBC Ancora (-15,4 %), dat een grote décote (34 %) biedt op het aandeel van KBC (houden), mijden we alle bankwaarden.

 

 

De wereldbeurzen in een oogopslag (30/11/10)

Beurs van (1)

Evolutie (%) op (2)

P/E
(2)

1 maand

1 jaar

5 jaar

Europa

-0.9

15.5

1.4

11.6

Eurozone

-4.4

5.4

-0.2

11.6

België

-6.3

9.8

-2.2

14.0

Nederland

-1.4

11.0

-0.5

11.6

Duitsland

1.6

20.2

4.5

11.5

Frankrijk

-4.8

6.6

0.6

11.8

Groot-Brittannië

1.6

22.8

0.6

10.9

Zwitserland

3.6

22.5

4.2

12.5

Italië

-9.0

-5.5

-5.3

11.4

Spanje

-13.0

-14.5

-1.1

8.9

Portugal

-8.9

-5.3

1.4

5.4

VS

7.1

29.2

-0.2

13.6

Canada

8.2

38.0

7.1

19.1

Australië

3.3

23.5

8.2

14.3

Japan

9.1

23.9

-4.5

14.8

Brazilië

2.3

21.2

20.8

11.7

Oost-Europa

3.0

32.6

4.7

10.7

India

-1.2

28.3

14.4

22.9

Hong-Kong

6.8

30.4

10.0

14.4

(1) Returnindexen Datastream, (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

Deel dit artikel