Analyse
Belgisch overheidspapier: negatieve outlook van S&P 7 jaar geleden - maandag 20 december 2010

De evolutie van de vooruitzichten van de rating voor België gaat van stabiel naar negatief. Wat betekent dit voor uw beleggingen?

 

Op 14 december heeft de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) de rating voor België bevestigd maar desondanks een stevige waarschuwende vinger opgestoken: de vooruitzichten van Belgisch staatspapier gaan van stabiel naar negatief. Wat betekent dit concreet voor u? We bekijken de gevolgen ervan voor uw beleggingen.

 

Wat is een rating?

Een rating toegekend door een kredietbeoordelaar zoals S&P kan worden beschouwd als een indicator van de financiële gezondheid of stevigheid van een staat, bedrijf of eender welke entiteit die beroep doet op de openbare markt om zich te financieren. Deze ratings geven in werkelijkheid de capaciteit weer van een emittent om aan zijn verplichtingen te voldoen. Zal hij in staat zijn het kapitaal op vervaldag terug te betalen, de verschuldigde intresten op te hoesten en dit op de voorziene tijdstippen? Van deze beoordeling van het risico zal de rente afhangen die beleggers van de emittent willen ontvangen. Hoe hoger het risico wordt ingeschat, hoe hoger de rente op de obligatie zal moeten zijn, wil men voldoende beleggers aantrekken. Dit kredietrisico, zoals dit ook in het jargon wordt genoemd, heeft lange tijd voor de westerse landen nauwelijks gespeeld. Maar sinds de financiële crisis is daar verandering ingekomen. De schuldenlast is tijdens de crisis fors toegenomen en heeft de openbare financiën in veel landen scheef getrokken waardoor beleggers achterdochtiger (en veeleisender) zijn geworden om schuldpapier van sommige staten te kopen. Hoe zit het België ?


Gele kaart voor België

Zoals u kunt zien in de tabel, heeft België nog steeds een vrij goede rating. Met de bevestiging van zijn AA+ rating staat ons land op het tweede schavot van het podium, niet slecht maar toch achter enkele andere landen zoals Duitsland. De kredietbeoordelaar bekijkt ook de mogelijke evolutie van de toegekende rating. En op dit vlak heeft België een waarschuwing gekregen. Van een stabiel vooruitzicht is men overgegaan op een negatieve outlook. S&P redeneerde dat indien de politieke onzekerheid aanhoudt, de kans bestaat dat ons land niet de nodige maatregelen zal nemen om zijn financiën gezonder te maken. Dit is een belangrijke waarschuwing die de Belgische autoriteiten niet naast zich kunnen neerleggen gezien de financiële gevolgen die hogere intrestlasten ongetwijfeld met zich zouden meebrengen.

Marktreactie

De markten hebben de waarschuwende vinger van S&P niet afgewacht om zich achterdochtiger tegenover sommige staatsobligaties te gedragen (bekijk de rentevoeten op 10 jaar van elk land in onze tabel). Voor België stellen we sinds september een aanzienlijke stijging van de rente vast. Zo is de rente op 10-jarig Belgisch staatspapier van 2,80 % eind augustus gestegen tot 3,98 % midden december. Voor obligaties van kortere duur is de toename nog groter: obligaties op 2 jaar zijn van 0,75 % eind augustus tot zo’n 2,25 % gestegen. Desondanks zijn we nog ver verwijderd van de situatie waarin landen zoals Griekenland en Ierland zijn aanbeland. Beide slagen er niet meer in om zich op de markt te financieren.

Welke houding aannemen ?

Hoewel de gegeven waarschuwing serieus moet worden genomen om een verdere verslechtering te vermijden (hogere rentevoeten zouden de lasten nog zwaarder maken), zijn we ver verwijderd van een scenario waarin België niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Onnodig dus om zich zorgen te maken en hals over kop staatbons of andere spaarproducten gewaarborgd door de staat te verkopen.


Tegen het huidige niveau zijn de Belgische obligatierentes – die ook de toon zetten voor andere beleggingstypes zoals kasbons, verzekeringsbons, spaarverzekeringen,… – nog altijd vrij laag historisch bekeken. We zijn dan ook van mening dat het niet opportuun is om uw middelen voor de lange termijn tegen de huidige voorwaarden vast te leggen. We verkiezen een goede spaarrekening. Ze bieden de nodige flexibiliteit aan en laten toe om snel opportuniteiten, die zich vroeg of laat zullen aandienen, te grijpen.


Rating S&P
Betekenis
Europese landen (1)
AAA
Maximale kredietkwaliteit
Duitsland (2,96 %)
Oostenrijk (3,48 %)
Finland (3,21 %)
Frankrijk (3,33 %)
Nederland (3,18 %)
AA+
Hoge of goede kredietkwaliteit
België (3,98 %)
AA
Spanje (5,55 %)
AA-
 
A+
Gemiddelde kredietkwaliteit
Italië (4,63 %)
A
Ierland (8,57 %)
A-
Portugal (6,57 %)
BBB+
Middelmatige tot ondermaatse kredietkwaliteit
 
BBB
 
BBB-
 
BB+
Speculatieve belegging
Griekenland (11,99%)
BB
Griekenland heeft binnen de eurozone de zwakste rating volgens het S&P-ratingsysteem. Griekse staatsobligaties dragen de stempel van spelculatieve belegging. Op 10 jaar is de rente al gestegen tot 12 %.
De Belgische rente op 10 jaar is met zijn 4% nog steeds meer dan draaglijk.
BB-
B+
Zeer speculatieve belegging
B
B-
CCC+
Substantieel risico
CCC
CCC-
D
Wanbetaling
(1) Rentevoeten op 10-jarige staatsobligaties op 20 december ‘s morgens

Deel dit artikel