Analyse
Fed gooit nog meer middelen in de strijd 7 jaar geleden - donderdag 4 november 2010

Zoals verwacht gaat de Federal Reserve nog meer inspanningen leveren om de Amerikaanse economie weer op kruissnelheid te krijgen. Tijdens de bijeenkomst van het monetair comité op 2 en 3 november werden de bijkomende maatregelen uit de doeken gedaan.

Al sinds de voorbije zomer bereidt Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de markten voor op een bijkomende ingreep. Zoals algemeen werd verwacht maakte de Fed op 2 en 3 november bekend wat ze de komende maanden van plan is.
Met een leidende rente die al nagenoeg op 0 % stond, had de Fed niet veel andere mogelijkheden dan haar strategie om activa in te kopen op de financiële markten nog verder op te voeren. Tot en met juni 2011 gaat de centrale bank maandelijks voor 75 miljard USD Amerikaanse overheidsobligaties opkopen, wat over de komende 8 maand dus een extra kapitaalinjectie van 600 miljard dollar betekent. Bernanke en de zijnen lieten trouwens meteen verstaan dat indien nodig de maatregelen nog verlengd en/of opgevoerd kunnen worden.

 

De bedoeling van de Fed is meervoudig:

- de rentevoeten verder omlaag duwen om de kredietverstrekking te herlanceren, de bedrijven weer meer te laten investeren en vooral de gezinnen weer meer te laten spenderen;
- de inflatiedruk opvoeren om een deflatiescenario (zoals in Japan) te vermijden;
- de dollar verzwakken om de uitvoer te stimuleren (wat trouwens al gelukt is: sinds de eerste berichten over de ingreep van de Fed bekend raakten, verliest de greenback verder terrein op de wisselmarkten).

 

Volgens ons mogen er geen wonderen worden verwacht van dit verregaande beleid van de Fed. Het zal inderdaad toelaten om een deflatiescenario te vermijden (een gevaar dat de Amerikaanse economie trouwens niet meteen sterk leek te bedreigen) maar sommigen vrezen al dat het integendeel voor een forse stijging van het prijsniveau zal zorgen. Aangezien de rentestand al geruime tijd zo laag was, zal een bijkomende rentedaling wellicht niet zorgen voor een plotse en forse opleving van de gezinsconsumptie en de bedrijfsinvesteringen.

De maatregelen zijn daarentegen wel gunstig om het beheer van de schuldenlast te vergemakkelijken en ze zullen ook de competitiviteit van Amerikaanse exportbedrijven verhogen.

Aangezien zowat iedereen al had geanticipeerd op deze extra maatregelen, wijzigt er niets aan onze beleggingsstrategie. Amerikaanse aandelen zijn door de bank genomen aantrekkelijk en blijven 10 % uitmaken van onze basisportefeuille. We wijzigen geen adviezen voor de aandelen in onze selectie en komen hier later nog uitgebreider op terug.

 

Deel dit artikel