Analyse
Cash: trop is te veel 7 jaar geleden - maandag 29 november 2010

Technologiebedrijven lijken de neiging te hebben om steeds meer liquiditeiten te vergaren.

 

Terwijl Amerikaanse bedrijven gemiddeld slechts 7 % van hun totale activa als cash aanhouden, loopt dat percentage bij sommige hightechreuzen op tot meer dan 60 %. Nu is het zo dat die bedrijven vanouds aanzienlijke geldreserves aanhouden als tegengewicht van hun immateriële activa (goodwill, octrooien, merknamen …). In moeilijke tijden zoals het uiteenspatten van de internetbel in 2001 of de financiële crisis in 2008 vormen die liquiditeiten een buffer die hen in staat stelt te blijven investeren op een ogenblik dat hun balans dikwijls geteisterd wordt door waardeverminderingen op hun immateriële activa. Maar sinds het einde van de laatste crisis heeft hun rentabiliteit zich hersteld en doen de doorgevoerde besparingen nog meer geld naar de kas vloeien. Economisch is het echter niet verantwoord om meer geld in voorraad te houden dan wat de voorzichtigheid gebiedt, zeker niet als de rente zo laag staat als nu het geval is en geld nauwelijks iets opbrengt.
De belegger die een deel van zijn spaargeld in een bedrijft stopt, mag toch een hoger rendement eisen dan de rente op Amerikaans staatspapier. Als hij op zoek is naar een vastrentende belegging, dan zal hij daar zelf wel voor zorgen. Dat is niet de taak van een bedrijfsleider. Diens opdracht is het om een winstgevende activiteit te ontwikkelen en erin te investeren, bijvoorbeeld via een overname. Vindt hij geen potentieel winstgevende projecten dan is het aangewezen dat hij het geld, in plaats van het op te potten, teruggeeft aan zijn aandeelhouders die er dan naar eigen goeddunken kunnen over beschikken. Sommige technologiebedrijven hebben dat goed begrepen. Zo heeft Cisco dat op 39 miljard dollar cash zit, besloten om vanaf 2011 een dividend uit te keren en door te gaan met de inkoop van eigen aandelen. Het volgt daarmee het voorbeeld van Microsoft dat al sinds 2003 een dividend uitkeert en van Oracle dat sinds vorig jaar zijn aandeelhouders in zijn winst laat delen. Apple en Google daarentegen die al jaren tot de meest winstgevende bedrijven ter wereld behoren, weigeren in die logica mee te gaan.

Deel dit artikel