Analyse
Amerikaanse groei vertraagt 7 jaar geleden - dinsdag 2 november 2010

De groei van het bruto binnenlands product in de VS bleef in het derde kwartaal beperkt tot 2 %.

 

De Amerikaanse economische groei in het derde kwartaal ontgoochelt. Bovendien werd ook het cijfer voor het tweede kwartaal, oorspronkelijk 2,4 %, bijgesteld tot 1,7 %.

Wel goed nieuws is dat de gezinsuitgaven met 2,6 % zijn gestegen, de grootste stijging sinds 2006.

De vastgoedinvesteringen vielen dan weer scherp terug. In het tweede kwartaal zorgde overheidssteun (o.a. subisidies voor de aankoop van een eigen woning) nog voor een stijging met 25,7 %, maar nu die steunmaatregelen afgelopen zijn, was de terugval navenant (-29,1 % in het derde kwartaal).

Evenmin goed nieuws is dat de stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen, die in het tweede kwartaal nog 4,4 % bedroeg en daarmee een hoogtepunt bereikte sinds 2008, in het derde kwartaal nog slechts 0,5 % bedroeg. Door de sombere situatie op de arbeidsmarkt stagneren de lonen.

Op dit niveau is de economische groei te zwak om voor een echt herstel van de arbeidsmarkt te kunnen zorgen. In september bedroeg de Amerikaanse werkloosheid nog altijd 9,6 %. Zonder een hogere tewerkstelling lijkt het een illusie dat de consumptie fors zal aantrekken, nochtans een absolute voorwaarde om voor een sterk herstel te zorgen.

Gezien deze halfslachtige cijfers zal de Federal Reserve opnieuw moeten ingrijpen om de groei aan te wakkeren. Er wordt algemeen verwacht dat de Fed op 3 november zal aankondigen dat ze opnieuw dollars gaat bijdrukken.

Deel dit artikel