Analyse
VS: cohabitatie in het verschiet 7 jaar geleden - dinsdag 26 oktober 2010

Op 2 november gaan de Amerikanen naar de stembus. De kans is groot dat president Obama met de Republikeinen zal moeten samenwerken. Ook voor de belegger houden deze verkiezingen risico’s en opportuniteiten in.

 

Tussentijdse verkiezingen

De Amerikaanse verkiezingen worden gehouden op het ogenblik dat de economie nog altijd vrij broos is. Hoewel het land uit het economische moeras is gekropen, is de economische groei nog steeds bescheiden. Voor de Democraten zal het erop aankomen om de schade te beperken. De Republikeinse partij daarentegen heeft een nieuw elan gekregen dankzij de « Tea-Party » beweging, die erin is geslaagd de partij en de militanten opnieuw samen te brengen, en rekent erop in 2012 opnieuw de macht te grijpen bij de presidentiële verkiezingen..

Democraten: stimuli niet ten einde

De Democraten voorzien nieuwe stimuleringsplannen en een verhoging van de staatsuitgaven om de arbeidsmarkt te stimuleren. Een verhoging van de inkomsten en de uitgaven van de gezinnen zou de economie opnieuw aan de praat moeten krijgen. Hogere staatsuitgaven gaan ook toelaten om de infrastructuur te vernieuwen zodat het land in de toekomst competitiever uit de hoek kan komen. Op korte termijn zal deze politiek het overheidstekort nog verder doen oplopen. Het economische herstel zou daarna het tekort geleidelijk doen slinken.

Republikeinen: belastingverlaging

De Republikeinen prijzen een algemene verlaging van de belastingen aan om de consumptie, de investeringen én de economie aan te zwengelen. In eerste instantie zal deze politiek ook het overheidstekort vergroten. Het is juist daarom dat de Republikeinen de staatsuitgaven en de rol van de staat in de economie willen verminderen. Dit zou moeten toelaten om de belastingverlagingen, doorgevoerd door George W. Bush, te bestendigen.

Tekorten en rol van de Fed

Een verhoging van de overheidsuitgaven of een belastingverlaging kunnen op termijn de economie stimuleren. Maar ook het overheidstekort verergeren. Het vooropgestelde 7 %-tekort voor 2011 zou veel hoger kunnen uitvallen. Het is dan ook geen verrassing dat de Fed zich klaar houdt om de geldpersen te laten draaien. Met dit ‘nieuwe’ geld wil de bank Amerikaanse overheidsobligaties aankopen. Hierdoor kan de staat de rente laag houden en vermijden dat haar financieringskosten te hoog oplopen. Maar door dit geld te creëren hoopt de Fed tevens de dollar te verzwakken. Aan de ene kant zullen Amerikaanse producten dan minder duur worden voor buitenlandse consumenten en zullen Amerikaanse bedrijven meer verkopen. Aan de andere kant houdt een zwakkere dollar in dat buitenlandse producten duurder worden, zodat de consument zich opnieuw gaan richten naar Amerikaanse producten.

Mijd obligaties van de Amerikaanse staat

Traditioneel gezien is Amerikaans staatspapier een veilige keuze. Het land is één van de meest competitieve landen ter wereld terwijl de dollar wereldwijd het meest wordt gebruikt om wisselreserves in op te bouwen. Nochtans mijden we Amerikaanse schuldpapier. Vooreerst omdat de interventie van de Fed de rente minder interessant zal houden voor de belegger. Daarna omdat de financiële situatie van het land slecht zal blijven en zijn kapitaalbehoefte verder zal toenemen tot ongekende hoogtes. Hoewel de financiële markten de VS vandaag tegen een gunsttarief financieren, garandeert niets dat dit zal blijven gebeuren. Als de dollar goedkoop is tegenover de euro dan is dat een bewuste keuze. Het risico bestaat dat dit wordt aangehouden zolang er geen duurzaam economisch herstel komt. Rekening houdend met dit alles is de kans groot dat de belegger in Amerikaans staatspapier enkele pluimen zal moeten laten. Amerikaanse aandelen daarentegen mogen tot 10 % van een portefeuille met gemiddeld risico uitmaken.

Deel dit artikel