Analyse
Goudkoorts 7 jaar geleden - maandag 4 oktober 2010

 
De monetaire politiek van de VS en gunstige vraag en aanbodfactoren ondersteunen het goud.

 

Het goud heeft na een moeilijke zomer, toen sommigen vreesden dat een einde was gekomen aan de opmars, opnieuw een adrenalinestoot gekregen en zoeft nu van record naar record. Op 27 september doorboorde de goudprijs zelfs zonder enige aarzeling de grens van 1 300 dollar per troy ounce (=31,1 gram, meest gevolgde prijsindicator). Op jaarbasis steeg het goud in dollartermen reeds met 30 %. Op drieënhalf jaar noteren we zelfs een verdubbeling van de koers. In euro was de hausse op jaarbasis met 40 % nog indrukwekkender. De appelflauwte van de Europese eenheidsmunt toen de schuldencrisis uitbrak heeft voor dit verschil gezorgd.
Gezien deze stevige sprong dringt de vraag zich op of de rit van het goud is uitgereden. We antwoorden volmondig neen. Er is voldoende opwaarts potentieel om zelfs na de recente opmars nog een positie in te nemen.

Met dank aan de Fed

De laatste tussenspurt, van bijna 5 % op 2 weken tijd, is bijna volledig op conto te schrijven van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf immers na haar laatste vergadering aan dat ze overweegt om haar beleid van kwantitatieve versoepeling verder uit te breiden. Ze wil met andere woorden door de aankoop van onder andere overheidsschulden extra geld in de economie pompen (lees: creëren of bijdrukken). Deze stap joeg veel economische actoren in de gordijnen. Ze redeneren dat deze politiek van aanhoudende, massale geldcreatie enkel kan uitmonden in een hoge inflatie, geldontwaarding (koopkracht van eenzelfde eenheid valt terug) en een verzwakking van de dollar. Om zich hiertegen te beschermen, biedt het goud een ideale indekking. Dus zolang de Amerikaanse centrale bank hun zeer soepel monetair beleid aanhouden (maar ook andere zijn in hetzelfde bedje ziek) en de inflatieverwachtingen toenemen, zal het goud zijn klim voortzetten.

Nog potentieel

Tot waar kan de teller doorgaan? Sommige specialisten nemen ronde getallen van 1 500, 2 000 of zelfs 3 000 dollar per ounce in de mond. We hebben geen idee en spreken ons daar niet over uit. We weten wel dat naast inflatievrees het goud nog andere zeer sterke steunpilaren en fundamenten heeft.
– Hoewel de financiële markten de laatste weken in rustiger vaarwater zijn gekomen, is de onzekerheid nooit ver weg. Op de CDS-markt liggen de premies voor de overheidsschuld van een hele resem Europese landen op een historisch hoog niveau. Deze permanente dreiging dat er ergens een lijk uit de kast zal vallen of het economische herstel toch niet zo voortvarend verloopt, blijft een zegen voor het goud, de vluchtaven nummer één.
–De vraag naar goud blijf op peil zowel van consumenten als van beleggers. De groeiende middenklasse in de opkomende landen zoals India, China en Brazilië maar ook Zuid-Afrika bijvoorbeeld koopt steeds meer juwelen. Een zwakke dollar maakt het voor hen trouwens nog interessanter. De investeringsvraag naar goud neemt ook hand over hand toe door de hierboven aangestipte redenen maar ook omdat het aantal beleggingsmogelijkheden de toegankelijkheid hebben uitgebreid (fysieke trackers bijvoorbeeld).
– Daartegenover staat een lager aanbod. Het einde van de goudverkoop door centrale banken heeft een zeer zware (psychologische) impact gehad. Jarenlang zorgden ze voor een overaanbod door voorraden op de markt te gooien. Er diende zelfs een akkoord te worden gesloten om de verkoop op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Dit is verleden tijd, de rollen zijn omgedraaid en door het toegenomen appetijt van Aziatische centrale banken, die hun reserves willen diversifiëren, zijn ze nu nettokopers geworden. Daarenboven plannen goudproducenten niet om hun productie op te drijven. Het is trouwens niet zo eenvoudig om dit te doen en vergt zeker bij mijnen waar op grote diepte moet worden gezocht enorme investeringen.
Rekening houdende met dit alles zijn we ervan overtuigd dat het goud zijn opmars zal voortzetten. Kortom, goud hoort in elke beleggingsportefeuille thuis (5 à 10 %) ter diversificatie. U moet er zich van bewust zijn dat goud geen rente oplevert en u enkel mikt op een koersstijging.

Kies voor fysiek goud

Er zijn verschillende mogelijkheden om in goud te beleggen. We raden de aankoop van fysiek goud aan of van een tracker die direct in goud belegt (en niet in afgeleide producten) om het tegenpartijrisico te beperken.
– U kunt gouden munten of goudstaven aanschaffen en in een kluis bewaren. Onze voorkeur gaat uit naar het Brusselse wisselkantoor Goldforex, www.goldforex.be.
– Wilt u liever geen fysiek goud in uw bezit dan kunt u een beursgenoteerde tracker aanschaffen die rechtstreeks in goud belegt. Ze kopen goud op en slaan die op in kluizen. Er is een tegenpartijrisico maar deze is minimaal. We schuiven als favorieten iShares Gold Trust (IAU) in dollar naar voor en in euro gaan we voor Gold Bullion Securities (GBS), genoteerd op Euronext Parijs, en ETFS Physical Gold (PHAU) noteerd op Euronext Amsterdam. Beide zijn dus gemakkelijk te verhandelen.

Deel dit artikel