Analyse
Boordtabel: beurzen bleven optimistisch in oktober 7 jaar geleden - vrijdag 29 oktober 2010

Aan het einde van de maand zorgden macro-economische cijfers en vraagtekens rond de omvang van de verwachte Fed-interventie nog voor wat deining, maar over heel oktober konden beleggers in euro, ondanks de blijvend zwakke dollar, toch opnieuw een winst van 1,6 % op zak steken op de internationale beurzen.

 

Dollar wellicht nog lang op lemen voeten

De dollar zakte de voorbije maand kortstondig naar zijn laagste punt van de voorbije 6 maand (1,41 USD voor 1 EUR) maar sloot oktober uiteindelijk af met een licht verlies (1,39 USD). Ook t.o.v. andere munten bereikte de greenback een dieptepunt. We moeten al teruggaan naar 1995 om de vorige verhouding van amper 81 yen voor 1 dollar terug te vinden. De Australische dollar werd voor het eerst in decennia nog eens de evenknie van zijn Amerikaanse neef. En ook de Zwitserse frank bereikte een recordhoogte t.o.v. de dollar. Dankzij een paar goede indicatoren kreeg de dollar daarna weer wat meer kleur, maar de markten verwachten dat de Federal Reserve op 3 november gaat aankondigen dat ze opnieuw dollarbiljetten gaat bijdrukken. Of zo'n interventie volstaat om de groei aan te jagen, valt af te wachten, maar in elk geval zal de ingreep de dollarkoers geen goed doen.

 

Twee mogelijke reacties

T.o.v. de houding van de VS, die ervoor kiest om de waarde van zijn munt te laten dalen, heeft de rest van de wereld twee keuzes. Ofwel legt men zich, zoals de meeste westerse industrielanden, bij de dollarzwakte neer, wetende dat het aantrekken van de eigen munt vroeg of laat zal wegen op de competitiviteit van de export. Ofwel doet men zoals China en nog een paar andere Aziatische landen, en gaat men zelf ook zijn wisselkoers beïnvloeden en ervoor zorgen dat de eigen munt in waarde daalt. Vaak zijn het echter ook die landen die het meest zijn blootgesteld aan de forse stijging van de grondstoffenprijzen en waar het gevaar voor een hoog oplopende inflatie het grootst is. Door zijn quasi nulrentebeleid aan te houden en de markten te overspoelen met liquiditeiten, is de VS vooral een grote exporteur geworden… van dollars! Die dollars worden belegd in de groeilanden of op de grondstoffenmarkten, waar de prijzen de hoogte inschieten. De prijzen voor goud, katoen en tin hebben recordhoogtes bereikt, maar ook de suiker-, koffie- en zilverprijzen scheren hoge toppen.

 

Renteverhoging in China

Door die hoge grondstoffenprijzen en de noodzaak om zijn economie af te koelen – groei van 9,6 % in het derde kwartaal en inflatie van 3,6 % in september (hoogste peil sinds 2008) – besliste China voor het eerst sinds 2007 om zijn rentevoeten op te trekken. Een stijging die wellicht echter maar een heel beperkte impact zal hebben, want door de nog altijd nauwe band tussen de yuan en de dollar, financiert het gros van de internationale beleggers zich bij voorkeur in dollar. Gezien de naar verwachting blijvend zwakke dollar mijden we Amerikaanse obligaties. Los van het muntrisico zijn de geboden rentevoeten erg mager.

  

Evolutie en vooruitzichten valuta’s

ISO
Code

Koers
in euro 28/10/10

Evolutie in % op

Schomme-lingen

Verwachtingen

1 maand

1 jaar

5 jaar

1 jaar

Lange termijn

DKK

0.1341

-0.1

-0.2

0.1

Zwak

=

=

GBP

1.1467

-1.7

3.4

-21.9

Sterk

-

++

SEK

0.1070

-1.5

11.3

2.0

Matig

+

++

CHF

0.7317

-3.1

10.5

13.0

Matig

+

+

NOK

0.1221

-2.8

2.5

-4.7

Sterk

=

=

USD

0.7194

-2.6

6.2

-13.0

Sterk

-

++

CAD

0.7026

-1.8

11.6

0.1

Sterk

+

+

AUD

0.7035

-1.3

15.2

13.4

Sterk

=

--

NZD

0.5420

-0.5

9.3

-6.9

Sterk

=

--

JPY

0.8889

1.1

19.5

24.4

Sterk

-

++

Inflatie en rentevoeten in % (28/10/2010)

Valuta

Inflatie
Maand

Rente
3 maand

Trend

Rente
5 jaar

Trend

Rente
10 jaar

Trend

EUR

1.8

Sep

0.95

=

1.88

+

2.95

+

DKK

2.6

Sep

0.80

=

1.49

+

2.54

+

GBP

3.1

Aug

0.70

=

1.61

+

3.00

+

SEK

1.4

Sep

0.95

+

2.20

+

2.77

+

CHF

0.3

Aug

0.17

=

0.77

+

1.33

+

NOK

1.4

Aug

2.34

+

2.54

+

3.18

+

USD

1.1

Sep

0.4

=

1.09

+

2.44

+

CAD

1.5

Sep

1.30

+

1.84

+

2.77

+

AUD

2.8

Sep

4.85

+

4.95

+

5.18

+

NZD

1.8

Juni

3.38

+

4.37

+

4.95

+

JPY

-1.1

Sep

0.21

=

0.22

+

0.70

+

  Onze verwachtingen slaan op een horizon van ongeveer 6 maanden.

  

Beurzen trekken hun streng

De trend die we ook al zagen in de eerste negen maand van 2010 zette zich door in oktober en vooral de meest cyclische sectoren brachten het er goed van af. De verwachting van een nieuwe liquiditeitsinjectie door de Federal Reserve en het vooruitzicht op blijvend lage rentevoeten wakkerden de appetijt voor riskantere activa aan. Ook de kwartaalresultaten ondersteunden het beurssentiment. Zowel de omzet als de winstcijfers van veel bedrijven stegen sterker dan verwacht. De groei zal de komende maanden echter minder spectaculair zijn.

 

Toch wat terreinwinst voor banken

Voor de aandelen uit de financiële sector is de balans positief, ondanks het schandaal rond de inbeslagnames van huizen in de VS, de strengere vereisten inzake het eigen vermogen die door de Zwitserse toezichthouder werden opgelegd aan o.m. UBS (+0,42 %) en Crédit Suisse (-1,40 %), en ondanks de kapitaalverhogingen van Deutsche Bank (+3,51 %) en Standard Chartered (-2,47 %), die laten uitschijnen dat de beleggers nog hogere kapitaalbuffers zullen eisen dan volgens de nieuwe normen vereist is.

 

Groeilanden blijven voorkeursbestemming

Sinds begin dit jaar bedraagt het rendement van beleggers in EUR op de internationale beurzen gemiddeld 13,7 %. De onderlinge verschillen zijn echter groot. De groeilanden (+21,6 %) en het noordelijker deel van Europa, Duitsland (+12,2 %) en de Scandinavische landen (+21 %) op kop, deden het prima. Veel landen in Zuid-Europa zitten echter in het sukkelstraatje. Milaan, Madrid, Lissabon en Athene lieten verliezen optekenen van respectievelijk 2,4 %, 5,2 %, 0,2 % en 29,3 %. U mag blijven beleggen in de groeilanden vanuit een langetermijnperspectief: Turkije (+45,5 %), Brazilië (+9,3 %), India (+19 %), China (+12,8 %) en Rusland (+11,6 %) blijven onze favorieten. Ook obligaties in Zweedse kroon zijn nog altijd koopwaardig, maar de Scandinavische aandelenbeurzen vinden we op dit moment niet interessant. De Italiaanse, Spaanse en Portugese beurs lijken ons correct gewaardeerd, maar we blijven erg selectief en raden hier slechts heel gericht een handvol aandelen aan.

 

De wereldbeurzen in een oogopslag (28/10/10)

Beurs van (1)

Evolutie (%) op (2)

P/E
(3)

1 maand

1 jaar

5 jaar

Europa

2.6

17.2

2.8

12.4

Eurozone

4.1

11.1

1.8

12.4

België

3.0

23.4

1.3

14.9

Nederland

0.9

16.6

1.6

12.0

Duitsland

5.6

21.4

5.3

11.3

Frankrijk

4.1

12.4

2.7

12.9

Groot-Brittannië

1.7

21.4

1.3

11.8

Zwitserland

0.7

18.7

4.9

12.8

Italië

4.8

2.9

-2.4

12.0

Spanje

2.8

-0.7

2.1

10.9

Portugal

7.4

4.3

4.2

7.6

VS

2.1

24.7

-0.2

13.7

Canada

0.3

33.9

6.9

18.3

Australië

1.9

20.8

9.0

14.1

Japan

-0.3

11.7

-4.8

16.3

Brazilië

-1.2

27.5

23.3

13.2

Oost-Europa

2.3

20.4

2.2

10.6

India

-1.0

36.5

18.1

24.4

Hong-Kong

-0.1

21.5

10.3

14.2

  (1) Returnindexen Datastream, (2) in euro op jaarbasis;
  (3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).
 

De sectoren in een oogopslag (28/10/10)

Sectoren
(wereldindex) (1)

Evolutie (%) op (2)

P/E
(3)

1 maand

1 jaar

5 jaar

Financiële sector

0.9

13.2

-2.3

13.8

Consumptiegoederen

1.3

27.3

7.0

18.0

Voeding en Drank

0.5

25.0

9.2

17.4

Distributie

0.2

24.9

3.9

18.2

Gezondheid & Farma

0.4

14.3

2.0

14.1

Olie en Gas

1.6

9.8

4.5

12.9

Nutsbedrijven

0.4

9.8

5.0

12.6

Chemie

5.3

37.3

12.1

17.2

Autosector

3.5

30.4

3.3

15.9

Staal, Non-ferro, Mijnen

2.1

32.8

13.9

19.5

Bouw

1.0

13.0

3.0

16.7

Vastgoed

1.6

23.7

1.6

16.4

Div. Industr. & Diensten

1.4

31.0

4.5

18.2

Media

3.9

34.1

-0.4

18.1

Reizen & Vrije Tijd

4.4

40.2

2.6

21.1

Telecomoperatoren

0.6

18.1

5.6

12.2

Spitstechnologie

3.4

23.3

3.0

17.5

  (1) Returnindexen Datastream; (2) in euro op jaarbasis;
  (3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

Deel dit artikel