Analyse
Indexaanpassingen: een reƫle invloed op de aandelenkoersen? 7 jaar geleden - donderdag 9 september 2010

Op geregelde tijdstippen wijzigen de verschillende beursindices hun samenstelling. Voor aandelen die in een index worden opgenomen of eruit vallen zoals recent AB Inbev en Dexia heeft dit zichtbare en minder zichtbare gevolgen.

Stoelendans

De voorbije weken kregen twee Belgische aandelen tegenstrijdig nieuws voorgeschoteld. AB Inbev kreeg te horen dat het wordt opgenomen in de pan-Europese Stoxx 50-index. Het aandeel van de bierbouwer krijgt een zitje terwijl de Italiaanse verzekeringsgroep Generali uit de boot valt. Dexia daarentegen zal vanaf 20 september geen lid meer zijn van de Franse nationale beursindex, de CAC40. Een serieuze afknapper voor het bankaandeel dat sinds de financiële crisis nog steeds op zoek is naar zijn beste vorm. Dexia wordt nu verbannen naar de Next20-index, een beursbarometer die als wachtkamer voor de grote index wordt aanzien.

Criteria

De beursautoriteiten of beheerders van de index hanteren verschillende criteria om te bepalen wanneer een aandeel wordt opgenomen of verwijderd. De marktkapitalisatie (aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de koers) is zeer belangrijk. Dit gegeven bepaalt trouwens ook in een marktgewogen index (zie TAi+ nr1474) welk gewicht een aandeel in de index meekrijgt. Ook het aantal onder het publiek verspreide aandelen - de zogenaamde free float - speelt een rol, net als de zogenaamde liquiditeit van het aandeel. Daarmee wordt bedoeld dat het voldoende moet verhandeld worden. Wat de CAC40-index betreft, kijkt men op kwartaalbasis naar de marktkapitalisatie en de liquiditeit van het aandeel (het aantal transacties in het aandeel). Op dit laatste punt voldeed Dexia niet meer.
We zouden kunnen stellen dat de opname of verwijdering een soort populariteitstest is en aangeeft of een bepaald bedrijf goed of slecht aan het boeren is. De beweging van de twee aandelen die ook deel uitmaken van de Bel20 illustreert dit uitstekend. AB Inbev blijft een stevige groei kennen vooral dankzij de opkomende landen terwijl Dexia sinds de crisis alleen kan denken aan afslankingen en het beperken van de schade.

Belang

Naast extra aantrekkingskracht en meer zichtbaarheid (het aandeel behoort tot de grote jongens) zorgt een opname voor extra kopers en een hogere liquiditeit. Fondsbeheerders die bepaalde indices volgen of trackers zijn verplicht de nieuwkomers in hun portefeuille te brengen. Dit kan gepaard gaan met hogere koersen. Bij een verwijdering uit de index gebeurt natuurlijk het omgekeerde en kan het aandeel te kampen krijgen met verminderde interesse en koerszwakte.
De precieze impact op de aandelenkoers kan evenwel moeilijk worden ingeschat. Een indexwijziging wordt altijd enkele weken op voorhand aangekondigd zodat de beheerders de tijd hebben om hun posities aan te passen en de koers niet te veel te beïnvloeden. Al bij al moet u goed voor ogen houden dat de vraag of een aandeel al of niet deel uitmaakt van een index maar één van de vele elementen is die bepalend zijn voor de koers. Dit gegeven mag zeker geen reden zijn om een aandeel al dan niet in uw portefeuille op te nemen.

Deel dit artikel