Analyse
Euro terug in vorm 7 jaar geleden - dinsdag 10 augustus 2010

Na een zeer moeilijk voorjaar, met een diepe schuldencrisis en de redding van Griekenland, krabbelt de euro terug recht.

 

Schuldencrisis, stress tests maar ook groei!

De munt won sinds 8 juni, toen ze het laagste niveau van het jaar tegenover de USD afklokte, reeds 11 %.
Drie elementen liggen aan de basis van de heropstanding van de euro.
Overheidsschulden: Vooreerst hebben de door verschillende overheden ingevoerde besparingsmaatregelen en het door de Europese Unie gelanceerde steunpakket de ongerustheid op de markten wat weggenomen hoewel de Europese schuldenproblematiek de komende jaren zeker nog problematisch zal blijven. Bovendien zijn de Europese overheidsschulden verre van buitengewoon want ze zijn minder groot in percentage van het BBP dan deze van Japan of de Verenigde Staten op een moment dat deze laatste over nieuwe stimuleringsplannen nadenkt en de Japanse overheid haar ingezetenen aanzet om overheidspapier te kopen.
Stress tests: De stress tests hebben de markten wat gerustgesteld over de toestand van de financiële sector hoewel ze zeker niet alles hebben verduidelijkt en aan het licht gebracht. De aanzienlijke winsten die de banken konden voorleggen, zijn wel in grote mate te danken aan de overvloedig beschikbare liquiditeiten tegen zeer lage rentevoeten. Niettemin hebben ze ontegensprekelijk bijgedragen tot rust op de markten door hun winstcapaciteit aan te tonen.
Groei: Op het moment dat de Amerikaanse motor sputtert, heeft Duitsland zijn groeivooruitzichten voor dit jaar opwaarts bijgesteld. Een teken dat de belangrijke economie op het Oude Continent over zeer veel concurrentiekracht beschikt. De exportgroei van 28% in juni op jaarbasis zet dit dynamisme in de verf. Dankzij deze sector is de werkloosheid in Duitsland sinds de zomer 2009 aan het afnemen. Terwijl de werkloosheidsgraad in de meeste grote industrielanden zorgen baart, gaat die in Duitsland in de richting van haar minima bereikt in 2008. Het is een feit dat het Duitse optimisme niet geldt voor alle lidstaten van de eurozone maar zijn sterke arbeidsmarkt krikt het vertrouwen van de Duitse consument op. In juni is de import op jaarbasis met 31,7 % gestegen tot een nieuw record. Goed nieuws voor de andere landen uit de eurozone waarvoor Duitsland een zeer belangrijke handelspartner is.

De euro, een veilige waarde

Het herstel van het vertrouwen in de eurozone en het vormherstel van Duitsland hebben de euro toegelaten zich te herpakken. Hoewel sommigen eerder dit jaar de doodsklok boven de euro luidden, blijft de munt voor ons een veilige waarde die een plaats krijgt in onze portefeuilles. Voor beleggingen in obligaties gaat onze voorkeur echter uit naar deviezen van landen met lage overheidsschulden. Zweden, Zwitserland, Canada en Australië maken hier deel van uit.

Deel dit artikel