Analyse
De economische week 7 jaar geleden - dinsdag 24 augustus 2010

Ondanks de nog zeer aanwezige inflatie in Europa, zinken de obligatierendementen verder weg !

Europese inflatie neemt niet af

De lage rendementen op staatsobligaties laten uitschijnen dat de markten op een deflatiescenario mikken. Nochtans blijft het inflatieniveau in Europa op peil. In juli bedroeg de inflatie in de eurozone 1,7 % en ze nadert daarmee de inflatiedoelstellingen van de ECB (2 %). In het Verenigd Koninkrijk klokte ze zelfs af boven de doelstelling van de Bank of England (3 %), waardoor die laatste tekst en uitleg moest verschaffen aan de minister van financiën.
Zowel in Duitsland, het VK, de VS als Japan wordt overheidsschuldpapier verhandeld tegen erg lage rendementen, wat erop wijst dat de markten zich verwachten aan een inflatieloos scenario voor de komende jaren. Deflatie maakt het terugbetalen van schulden echter moeilijker en is dus slecht nieuws voor de schuldenaars, wat laat vermoeden dat de landen die onder zware schulden gebukt gaan, er alles zullen aan doen om deflatie te vermijden en veeleer geneigd zullen zijn om de inflatie min of meer de vrije loop te laten.
Het vooruitzicht op een hoge inflatie in de landen met veel schulden is slecht nieuws voor obligatiebeleggers die hun centen tegen de huidige rendementen voor lange tijd vastzetten. Inflatiegelinkte obligaties kunnen momenteel een interessant alternatief zijn voor klassieke uitgiften. Zo vinden we de fondsen Amundi Euro Inflation Bond, KBC Bonds Inflation Linked en SISF Global Inflation Linked Bond A koopwaardig.

 

Zit het economisch herstel in de VS in ademnood?

In de VS schreven zich de voorbije week voor het eerst sinds november 2009 een half miljoen nieuwe werklozen in (de weekcijfers toonden al een paar weken een stijgende trend). Hoewel die cijfers erg volatiel zijn en dus gerelativeerd moeten worden, lijkt het er toch op dat ondernemers vrezen voor een pauze in het herstel en daarom voorlopig wachten met aanwerven.

 

De sterke yen weegt op de Japanse uitvoer

In Japan bedroeg de economische groei in het tweede kwartaal slechts 0,4 % (op jaarbasis). De gezinnen milderen hun uitgaven en de sterke yen weegt op de competitiviteit van de Japanse exporteurs in het buitenland. Door de groeiende twijfel over het wereldwijde herstel zochten veel beleggers hun heil in Japan, wat de yen omhoog stuwde tot een piek t.o.v. de euro sinds 2001 en t.o.v. de dollar sinds 1995. Dat ze voor de yen kiezen als vluchtwaarde is vrij ironisch, want de Japanse overheidsschuld breekt alle records en de geboden rendementen zijn erg laag. De markten gokken er evenwel op dat Japan blijvend met deflatie zal kampen, mede ook door een sterke munt. De magere nominale rendementen zullen dan in de realiteit iets hoger liggen. Een gewaagde gok volgens ons, gezien de overwaardering van de yen en de fragiele overheidsfinanciën. Ook de Japanse beurs (te duur) zouden we mijden.

 

Australië zoekt een nieuwe coalitie

De verkiezingen in Australië van 21 augustus jl. draaiden uit op een nek-aan-nekrace tussen de Laborpartij (aan de macht sinds 2007) en de conservatieven. Er zullen allianties moeten worden aangegaan om tot een werkbare regering te komen. Hoe dan ook zijn beide grote blokken onvoorwaardelijk voorstander van gezonde overheidsfinanciën en hoeft er dus niet gevreesd te worden voor budgettaire ontsporing.

Deel dit artikel