Analyse
Chili blijft op koers 7 jaar geleden - dinsdag 20 juli 2010
Op 27 februari deed een aardbeving van 8,8 op de schaal van Richter Chili daveren. Hoewel sommigen het ergste verwachten voor het Zuid-Amerikaanse land, toonden wij ons optimistisch over de sterkte van de Chileense economie om deze schok te incasseren. Waar staat het land vandaag?

Uur van de twijfel

De weken volgend op de aardbeving zijn niet gemakkelijk geweest voor de Chileense autoriteiten. Want na de humanitaire nood kwamen zeer snel de economische gevolgen aan de oppervlakte. Hoewel het epicentrum ver verwijderd was van de mijnregio’s en de bevingen slechts een vijfde van de industrie hebben geraakt, werd de economie zwaar getroffen. Naast de verwoestingen moesten de autoriteiten ook rekening houden met de ontelbare indirecte gevolgen van de aardbeving. De elektriciteitsproductie viel met 10 % terug terwijl de totale desorganisatie van transport zowel de productie als de export afremde. In tegenstelling tot de eerste, vrij geruststellende verwachtingen is de industriële productie in maart op jaarbasis met 17,4 % teruggevallen en kromp de economie uiteindelijk in het eerste trimester in vergelijking met de drie maanden daarvoor. Ontgoochelde beleggers hebben de grote waarden op de beurs van Santiago dan ook afgestraft waardoor de Chileense beurs terugviel op een moment dat de leidinggevende beurzen in de rest van de wereld 5 à 10 % hoger gingen.

 

Een goede respons

Weliswaar was de daling van de industriële productie sterker dan verwacht, de stijging van de consumptie en de investeringen hebben daarentegen aangenaam verrast. Chili heeft weinig moeite gehad om de kosten van de heropbouw, geschat op 8,4 miljard dollar, te financieren aangezien het weinig schulden had en beschikte over 11 miljard dollar die het had belegd in een reservefonds in het buitenland. De werken zijn dan ook zeer snel na de ramp aangevat. De elektriciteitsproductie is vanaf april met 2,7 % gestegen tegenover een jaar eerder en de industriële productie lag in diezelfde maand alweer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Vanaf het tweede kwartaal zat de economische groei alweer in de lift. Deze gunstige conjuncturele evolutie heeft de vrees over de economische vertraging die was ontstaan in maart volledig van tafel geveegd en de beurs van Santiago, die tegen de algemene tendens lager was gegaan in maart, heeft zich in het tweede kwartaal onderscheiden met een winst van 6,8 % terwijl de belangrijkste beurzen ter wereld flink terrein prijsgaven.

 

Een munt in topvorm

De Chileense peso was de andere winnaar tijdens het economische herstel van het tweede kwartaal. Van maart tot april, terwijl andere munten, met de euro op kop, klappen kregen op de wisselmarkt, apprecieerde de peso met 6 % tegenover de eenheidsmunt. Een gang van zaken die door verschillende elementen kan worden verklaard. Vooreerst heeft de terugkeer van beleggers naar de beurs van Santiago de vraag naar de peso versterkt. Daarna heeft de repatriëring van een deel van de buitenlandse gelden van de overheid om de reconstructie te financieren de opwaartse druk nog opgevoerd. Ten slotte heeft de peso op structureel vlak heel wat troeven (lage Chileense schulden, beperkt overheidstekort) die vandaag in een wereld van schuldproblemen door beleggers worden geapprecieerd. Chili heeft in Latijns-Amerika de beste rating en doet hiermee beter dan de meeste Europese landen. Bovendien zal de peso op korte termijn nog profiteren van een monetaire verstrakking. De centrale bank heeft rekening houdende met de snelle verbetering van de conjunctuur reeds twee maal sinds 15 juni haar leidende rentevoeten verhoogd.

 

Voor uw beleggingen

De dagen na de aardbeving, hadden we u aangeraden (Focus van 8 maart) te beleggen in Chileense aandelen via twee producten die noteren op de beurs van New York: het gesloten fonds Chile Fund (code : CH) en de tracker iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund (code : ECH). Sinsdien is de waarde van beide fondsen, na conversie in euro en rekening houdend met de tussentijdse dividenduitbetaling, respectievelijk 5 % en 8 % gestegen ondanks de moeilijke wereldwijde beursomgeving.
De komende kwartalen, wanneer de uitgaven voor duurzame goederen en investeringen vertragen naarmate de heropbouw zijn eindfase bereikt, zou de mijnproductie de fakkel als motor moeten overnemen waardoor de economie dit jaar tussen de 4 à 5 % zou moeten groeien. De beurs van Santiago zal de komende maanden hiervan lichtjes blijven profiteren terwijl de Chileense peso zal worden ondersteund door de toestroom van investeringen. Rekening houden met dit alles mogen beleggers die in maart ons advies hebben opgevolgd, hun Chileense activa behouden. We raden evenwel af om nu nog, na de stijgingen, te kopen.

Deel dit artikel