Analyse
Zwitserland 8 jaar geleden - maandag 7 juni 2010
Het buitenbeentje met charme.

Te midden van een Europa dat geteisterd wordt door schuldperikelen van overheden en lauwe economische vooruitzichten lijkt Zwitserland een oase van rust. Hoe kunt u daar van profiteren ?

Recessie ingedijkt
Dat de voorbije crisis van bancaire aard was, liet het slechtste verhopen voor Zwitserland. Het bergland dook in het derde kwartaal van 2008 de recessie in, maar is er ook in geslaagd om de inkrimping van zijn economie in 2009 tot 1,5 % te beperken, t.o.v. -4 % voor de eurozone ! Sinds de herfst van 2009 trok de Zwitserse economische groei aan dankzij een boomende export, een dynamische consumptie en een toename van de investeringen. Vandaag worden er opnieuw jobs gecreëerd en daalt de werkloosheid, waardoor het herstel nog meer moet kunnen steunen op de binnenlandse vraag en een verwachte economische groei van 1 % in 2010 realistisch lijkt. De grootste onzekerheidsfactor voor Zwitserland schuilt in de broze economische situatie van zijn belangrijkste handelspartners, de andere Europese landen. Ook het beleid dat de Zwitserse centrale bank voerde tijdens de crisis, is trouwens te verklaren door de grote impact van de export naar de eurozone op 's lands conjunctuur.

Wederopstanding van een veilige haven
Zoals de meeste andere centrale banken schroefde ook de Zwitserse nationale bank (BNS) vanaf 8 oktober 2008 geleidelijk haar leidende rente terug van 2,75 naar 0,25 %. Daarnaast injecteerde ze heel wat kapitaal in de financiële markten. Het gevolg was een explosie van de monetaire massa, wat echter slechts in beperkte mate leidde tot het weer vlot krijgen van de kredietmarkt doordat veel economische spelers het geld liever zelf in kas hielden. Op de wisselmarkten stond de toevloed aan Zwitserse franken niet in de weg van een koersstijging: sinds het begin van de crisis dikte de CHF 15 % aan t.o.v. de euro. Zelfs de herhaalde waarschuwing dat "de BNS zich resoluut zal verzetten tegen een buitensporige appreciatie" lijkt beleggers niet te kunnen weghouden bij de Zwitserse frank, die opnieuw wordt beschouwd als een vluchtmunt voor de problemen in de eurozone.

Centrale bank machteloos
De BNS kwam verschillende keren tussenbeide om de koersstijging van haar munt af te remmen en legde zelfs impliciet een plafond vast van 1,50 Zwitserse frank voor 1 euro. Dat zorgde in 2009 voor een stabilisering van de wisselkoers, maar door de dreigend hoge overheidsschuld in verschillende eurolanden lijkt niets vandaag nog een stijging van de CHF te kunnen tegenhouden. Temeer omdat de BNS quasi haar volledig arsenaal monetaire maatregelen heeft uitgeput. De rente bedraagt al bijna nul en kan dus maar marginaal meer worden verlaagd. En zelfs indien een forse rentedaling nog mogelijk was geweest, had dat wellicht niet volstaan om beleggers af te schrikken die tot elke prijs op zoek zijn naar veiligheid en vanuit die optiek voor de CHF kiezen. De Zwitserse centrale bank vreest nu al dat een handhaving van het huidige expansionistische monetaire beleid op middellange en lange termijn zal leiden tot een ontsporing van de inflatie, en nog meer geld in omloop brengen om de CHF te verzwakken, zou indruisen tegen de belangrijkste doelstelling van de BNS, waken over de prijsstabiliteit. Tot slot hebben de monetaire autoriteiten ook gewoon de middelen niet meer om massaal in te grijpen op de wisselmarkten. Sinds 2008 zijn de Zwitserse wisselreserves door de aankoop van vreemde munten verdrievoudigd en vandaag vertegenwoordigen ze 68 % van de balans van de BNS, een historisch record! Omgekeerd zijn effecten in Zwitserse frank nog slechts goed voor 2,8 %. Anders gezegd, de centrale bank heeft nagenoeg geen activa meer die ze kan verkopen om de aankoop van vreemde munten te financieren en de evolutie van de CHF te beïnvloeden.

U mag de CHF opnemen in uw portefeuille
· Bij gebrek aan middelen voor een efficiënt wisselkoersbeleid zal de evolutie van de CHF dus afhangen van de marktkrachten. En rekening houdend met de overheidsschuldperikelen in de eurozone en de conjunctuur die maar niet echt van de grond wil komen, pleit alles op dat vlak voor een stijging van de Zwitserse frank t.o.v. de euro. Bovendien is het renteverschil, dat nochtans in het nadeel speelt van obligaties in CHF, niet voldoende groot om beleggers weg te houden van een erg veilig geachte munt. Tot slot is de frank vandaag maar lichtjes overgewaardeerd t.o.v. de euro en een lagere inflatie in Zwitserland pleit op termijn voor een stijging van de CHF.
· Kortom, u mag de Zwitserse frank een plaatsje geven in uw obligatieportefeuille, vanuit defensief oogpunt en bij wijze van diversificatie. Dat kan via een sicav (o.a. KBC Renta Swissrenta; ISIN: LU0068457893). In onze aandelenpagina's vindt u ook interessante aandelen in CHF. De beurs van Zürich is aantrekkelijk gewaardeerd. Bij de aandelenfondsen kunnen we AXA World Funds Framlington Switzerland (LU0087657150, in CHF) aanbevelen en SSgA Switzerland Index Equity Fund (Deutsche Bank, FR0000018293, in CHF), of de tracker Amundi ETF MSCI Switzerland (Euronext Parijs, ticker CSW, in EUR).

Deel dit artikel