Analyse
Libor en Euribor: angstindicatoren 8 jaar geleden - dinsdag 15 juni 2010
U hebt kunnen zien dat de voorbije weken de angst op de financiële markten opnieuw is toegenomen. Op de geldmarkten zijn de Libor en Euribor na een lange periode van ontspanning weer tot leven gekomen.

Betekenis
· Er zijn heel wat angstindicatoren die op rood zijn gesprongen. De Vix-index, die de beursvolatiliteit opmeet (zie TAi nr1445), is wakker geschoten, het renteverschil tussen Duits staatspapier en dat van andere eurozone-landen bevindt zich op recordhoogtes (velen vluchten naar Duits papier omdat het als zeer veilig wordt beschouwd en duwen de rente lager) maar de meest opmerkelijk is de stijging van de Libor- en Euribor-rente zowel in Europa als in de VS.
· De Libor is de basisrente die gehanteerd wordt voor geldleningen tussen banken onderling. Libor staat voor London Interbank Offered Rate en wordt elke werkdag om 11 uur bepaald door de British Bankers Association, de BBA, het bestuursorgaan van de Libor. Die baseert zich daarvoor op een gemiddelde van de rente die een aantal in Londen gevestigde banken aan andere banken aanrekenen. Er wordt een Libor-rente berekend voor verschillende munten en ook voor verschillende periodes, gaande van 1 dag, 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maanden en dan per maand tot 12 maanden. De meest gebruikte is de Libor op drie maanden in dollar en pond. Ook de Euribor is een interbankenrente en is van kracht in heel de eurozone. Deze rente wordt dagelijks bepaald op euroleningen tussen commerciële banken onderling voor 1 week tot 1 jaar.

Snelle toename
· Midden vorige week noteerde de Libor op drie maanden in dollar op 0,538 %, het hoogste peil sinds 6 juli. Begin dit jaar prijkte die rente nog op 0,25 %, in lijn met de leidende rentevoeten van de Federal Reserve. De schuldencrisis in Europa en de impact op de financiële sector liggen aan de basis van de plotse opstoot. Deze stijging betekent dat het vertrouwen tussen banken opnieuw is geschaad. Ze wensen elkaar geld te lenen maar tegen een hogere vergoeding omdat ze van mening zijn dat het risico op wanbetaling van de tegenpartij is toegenomen. Ook zijn banken minder geneigd geld uit te lenen omdat ze de middelen binnen de organisatie willen houden voor als de situatie nog zou verergeren.
· Deze elementen missen ook hun effect niet op de Euribor die midden vorige week op 0,7 % noteerde, het hoogste niveau sinds eind vorig jaar. Het feit dat enkele Hongaarse toppolitici hun land mogelijkerwijze dezelfde weg zien opgaan als Griekenland heeft de onrust verder doen toenemen. Desondanks noteert de Euribor onder de leidende rentevoet van de Europese Centrale Bank, die 1 % bedraagt, omdat de instelling momenteel de markten overspoelt met liquiditeiten.

Niet zo dramatisch
· Sommige marktwaarnemers wijzen op dit laatste om aan te geven dat deze interbankenrentes er niet veel meer toe doen omdat de centrale banken een zo’n belangrijke rol hebben opgenomen op de geldmarkten en als belangrijker lener en ‘spaarbank’ fungeren. Trouwens de voorbije dagen parkeerden Europese banken een recordbedrag aan geld bij de ECB (voor één dag). Maar het feit dat het volume op de interbankenmarkt flink is teruggevallen de laatste weken is een signaal dat de risicoaversie van banken opnieuw is toegenomen.
· Desondanks moeten we besluiten dat de huidige situatie op de geldmarkten niet lang niet zo dramatisch is als toen Lehman Brothers in 2008 het bijltje erbij neerlegde en een diepe crisis uitbrak. Toen was het vertrouwen helemaal zoek. Banken wilden elkaar geen geld meer lenen waardoor de Libor zelfs tot boven de 4 % steeg. Zo ver is het nog duidelijk niet. Als het vertrouwen snel terugkeert dan kunnen de rentevoeten terug in rustiger vaarwater komen. Dit is belangrijk want beide zijn een referentie voor de prijs van miljarden aan leningen en kredieten.

Deel dit artikel