Analyse
Stijgende grondstoffen: wat te doen? 8 jaar geleden - dinsdag 20 april 2010

Grondstoffen zitten opnieuw in de lift. Goed of slecht nieuws? Het hangt er vanaf vanuit welk standpunt u het bekijkt. Voor de particuliere belegger komt het er zoals zo vaak op aan om het gezond verstand te laten zegevieren.

Een zekere euforie
· In de VS wint het herstel meer aan kracht dan dat men enkele maanden had verwacht. De geleidelijke stabilisering van de werkloosheid en het hoger dan verwachte niveau van de bedrijfsbestellingen zijn daar enkele voorbeelden van. In China blijft de economie zeer sterk ondanks het feit dat de overheid maatregelen nam om enkele groeioverdrijvingen uit te bannen zoals de kredietexplosie. Dit alles is voldoende om bij de beleggers de hoop op een veerkrachtig herstel te doen ontstaan.
· Bovendien zijn de beschikbare voorraden van grondstoffen bij de producenten niet bijster hoog (tijdens de crisis waren ze immers zeer voorzichtig). Het aanbod is met andere woorden beperkt. Daarnaast laten de stimuleringsmaatregelen genomen door de centrale banken nog altijd toe om goedkoop geld te lenen om te speculeren. Een deel van dat geld vindt zijn weg naar grondstoffen en ondersteunt de vraag.
· Een dynamischer economisch herstel en toegenomen speculatie: een explosieve cocktail die voor hogere prijzen zorgt van onder andere rubber, koper, staal en nikkel. Deze laatste ging er sinds 1 januari 2009 met 116,6 % op vooruit en met 36,3 % sinds begin 2010.

Impact op de beurs
·   De soms duizelingwekkende hausse van grondstoffenprijzen zorgt ervoor dat producenten hogere winsten kunnen voorleggen waardoor hun beurskoers stijgt.
·   De Stoxx Europe 50 index laat een stijging optekenen die voor een deel te danken is aan de hausse van de grondstoffenprijzen. Want aandelen van bedrijven uit de grondstoffensfeer hebben een gewicht van 22,1 % in de index. En van de tien grootste kapitalisaties vinden we er drie terug, goed voor 11,5 % van de index, uit de sector namelijk de olieconcerns BP, Total en Royal Dutch Shell.

Klanten hebben het moeilijk
· Terwijl producenten tevreden zijn met de prijsstijgingen van hun producten, zijn de kopers ervan die ze nodig hebben voor hun activiteiten te kunnen uitoefenen dat minder. Deze bedrijven, reeds getroffen door een daling van de koopkracht van de consument en een terugval van hun omzet, moeten meer op tafel leggen om grondstoffen te verkrijgen. Ze beperken weliswaar de schade dankzij contracten (hedging) die hen in staat stellen grondstoffen te kopen tegen een vastgelegde prijs gedurende een welbepaalde periode. Zo zijn ze voorlopig ingedekt tegen prijsstijgingen. Maar voor een bedrijf zoals Michelin bijvoorbeeld bedreigt de prijsstijging van rubber duidelijk de marges. De groep raamt dat als de prijs voor een ton rubber stijgt met 100 dollar, haar winst daalt met 70 tot 80 miljoen dollar. In 2006, toen de grondstoffenprijzen ook door het dak gingen, verminderde het operationele resultaat van Michelin met 740 miljoen euro. In 2008, éénzelfde scenario met een negatieve impact van 804 miljoen, hetzij een daling van het operationele resultaat van bijna 50 %! Voor 2010 heeft Michelin prijsverhogingen aangekondigd om zijn marges op peil te houden. Maar sinds het begin van het jaar maakt de beurs zich zorgen: de koers van Michelin heeft 2,5 % verloren. Autoconstructeurs van hun kant, die reeds getroffen zijn door de crisis en de daaropvolgende lagere vraag, krijgen af te rekenen met een stijging van de staalprijzen veroorzaakt door hogere prijzen voor ijzererts en kolen. Sinds 1 januari werden onder andere Peugeot en Fiat 8,5 en 6 % minder waard op de beursvloer.
· Vermeldenswaardig is dat bedrijven met een sterke merknaam hiervan kunnen gebruik maken om de hogere kosten door te sluizen naar de verkoopprijzen.

Wat zijn de gevaren?
· De hogere grondstoffenprijzen sijpelen door naar de prijzen voor heel wat consumentengoederen. Het belangrijkste gevaar is dan ook een heropleving van inflatie. Voor het ogenblik blijft de globale vraag in het westen nog wat achter omdat de wonden van de crisis niet volledig geheeld zijn. Inflatie steekt weliswaar opnieuw de kop op (momenteel 1,5 %) toch blijft ze ver onder de 4 % die in 2008 werd bereikt. Ze vormt geen bedreiging voor de economische groei.
· Daarentegen kan de hausse van enkele grondstoffen – waaronder olie! – aan de koopkracht van de consument knagen en het herstel vertragen. Als de olieprijs boven de 100 dollar gaat, zal dit zeker economische sporen nalaten.
· China, belangrijkste steunpilaar voor de wereldeconomie, lijkt niet echt veel last te hebben van de stijging van de grondstoffenprijzen. Aangezien het land over enorme liquiditeiten beschikt, heeft het de middelen om in om het even welke omstandigheden zijn economie te steunen.

Wat te doen?
· Basismetalen
De stimulerende factoren (zie hierboven) zijn nog altijd aanwezig voor een aantal grondstoffen. Maar gezien de reeds hoge prijzen vrezen sommige waarnemers dat een zeepbel in de maak is. En een belangrijk kenmerk van een zeepbel is dat ze springt: wanneer de markten zullen inzien dat grondstoffen te ver vooruit gelopen zijn, bestaat het risico van een forse daling. Tegen de huidige koersen zijn trouwens de meeste aandelen van mijnbouwgroepen vrij duur. We raden aan om ze te verkopen.
· Goud
Zelfs na de aardige rit van het goud (+19,2 % na omzetting in euro de afgelopen twaalf maanden), oogt de toekomst nog steeds mooi voor het gele metaal. Met dank vooral aan de rol die goud speelt als veilige haven in tijden van marktonrust (zoals de Griekse problemen). Er is niet alleen de groeiende vraag vanuit beleggershoek, ook de vraag uit de juwelensector zit in de lift en de centrale banken gedragen zich steeds meer als netto-kopers in plaats van verkopers. U mag dan ook nog steeds fysiek goud kopen. Dat kunt u rechtstreeks doen, lees daarvoor onze enquêteresultaten in TAi 1446, of via een tracker dat in het fysieke goedje belegt. Gold Bullion Securities (Euronext Parijs, GBS) geniet daarbij onze voorkeur. De meer dynamische belegger kan dan weer de steven wenden richting goudmijnaandelen. Dat kunt u doen via een gespreid aandelenfonds zoals BlackRock World Gold A (o.a. te koop bij Deutsche Bank, ISIN: LU0055631609), SGAM Equities Gold Mines A (SG Private Banking, LU0006229875), Share Gold (Bank Degroof, LU0145217120) of het beursgenoteerde Placeuro Gold Mines (Euronext, PLA).  
· Olie
Een geleidelijk herstel van de vraag gekoppeld aan een controle van het aanbod stimuleren van nature de olieprijs en de resultaten van de olieconcerns. Deze laatste zullen hun aandeelhouders zeker belonen en voldoende ruimte hebben om hun reserves te vernieuwen. De sector blijft interessant.
· Uranium
De vraag naar uranium zal toenemen (Obama wil de nucleaire sector in de VS weer op gang brengen). Om erin te beleggen, raden we u een fonds aan die de evolutie van de Daxglobal Nuclear Energy Index volgt: Market Vector Nuclear, genoteerd op de beurs van New York (ISIN US57060U7046) en de tracker ETFX WNA Global Nuclear Fund (ISIN : IE00B3C94706), genoteerd op Euronext Amsterdam.

Deel dit artikel