Analyse
Euronext: verloop beurshandel 8 jaar geleden - dinsdag 6 april 2010
Op de beurzen van de Euronext-familie kunnen verschillende segmenten, die elk andere handelsmodaliteiten kennen, worden onderscheiden.

Overzicht
De Euronext-beurzen (Brussel, Parijs, Amsterdam en Lissabon) tellen drie segmenten: de strikt gereglementeerde Eurolist en de wat minder strikte Alternext en Vrije Markt. Op Eurolist staan enerzijds aandelen waartegen tijdens de openingsuren, van 9 uur tot 17u30, constant kan worden gehandeld, de zogenaamde continumarkt of anderzijds aandelen waartegen op twee welbepaalde tijdstippen (11u30 en 16u30) koersen tot stand komen, de zogenaamde dubbele fixing. Wanneer een aandeel voldoende liquide is, noteert het op de continumarkt. Is dit niet het geval krijgt het aandeel een dubbele fixing. Het is mogelijk dat een aandeel van de continumarkt naar dubbele fixing markt verhuist als de liquiditeit door allerhande (bedrijfsspecifieke) redenen afneemt. Zenitel bijvoorbeeld maakte vorig jaar deze beweging omdat de handel in het aandeel door de opeenstapeling van verliezen en herstructureringen flink was teruggevallen. De producent van palmolie Sipef maakte in 2009 de omgekeerde beweging.
Op Alternext en de Vrije Markt, waar kleinere bedrijven noteren die aan minder verplichtingen moeten voldoen, wordt er slechts één koers gevormd per dag. Deze enkele fixing vindt plaats om 15 uur. Ook bij strips en vastgoedcertificaten is er slechts één koers per dag.

Voorbeurs
Op het continusegment van de Brusselse markt kan er tussen 9 uur en 17u30 doorlopend gehandeld worden maar voor- en nabeurs worden er bepaalde procedures gevolgd. Zo vindt tussen 7u15 en 9 uur de vooropening plaats. Alle orders worden verzameld in het centrale orderboek en het systeem zoekt de gehele periode naar een evenwichtskoers. Elke keer een nieuw order wordt ingebracht, kan dit een effect hebben op de theoretische evenwichtskoers. Voor de goede verstaander, voorbeurs vinden nog geen transacties plaats.
Vooral de voorbeursprocedure bij aandelen van bedrijven die voorbeurs zeer belangrijk nieuws hebben bekendgemaakt, kan soms zeer hectisch verlopen. Met een evenwichtskoers die tijdens de vooropening zeer veel op een neer beweegt. Om 9 uur is die evenwichtskoers dan ook de openingskoers wanneer de handel wordt opgestart. Het komt vrij vaak voor dat bepaalde aan- of verkooporders of een slechte interpretatie van nieuws gepubliceerd voorbeurs, voor een openingskoers zorgt die ver afwijkt van het koersniveau waar later op de handelsdag tegen wordt gehandeld. Vroege vogels die het nieuws goed opvolgen en de vooropening in de gaten houden via het orderboek, kunnen soms een slag slaan.

Slot op continu
Tussen 17u30 en 17u35 vindt eenzelfde handeling als bij de vooropening plaats maar met dat verschil dat het slechts een periode van vijf minuten is. Om 17u35 berekent de computer dan de evenwichtsprijs waartegen de het grootste aantal aandelen van een bepaald bedrijf  kunnen worden verhandeld. Tussen 17u35 en 17u40 ten slotte kan nog tegen de slotkoers worden gehandeld indien er nog een tegenpartij in de markt is natuurlijk. Stel dat de slotkoers in het aandeel XYZ 5,05 EUR bedraagt maar dat er gedurende die vijf minuten slechts verkopers staan tegen 5,06 EUR dan zullen geen transacties meer uitgevoerd worden.

Hoe werkt een fixing?
Bij een fixingprocedure worden dezelfde principes gehanteerd als bij de vooropening of het bepalen van de slotkoers op de continumarkt. Voor de fixing, dus voor 11u30 en 16u30 (dubbele fixing) en voor 15 uur (enkele fixing), worden alle orders samengebracht en bepaalt de centrale computer tegen welke koers de meeste aantal aandelen kunnen worden verhandeld. Tot een halfuur na de fixing kan enkel en alleen nog gehandeld worden tegen de fixingkoers. Na die periode van een halfuur gaat de markt weer in ‘vooropening’ tot de volgende fixing. Niet onbelangrijk is te vermelden dat het maximale koersverschil per fixing slechts 10 % mag bedragen. Als het koersverschil meer dan 10 % bedraagt, wordt een theoretische evenwichtskoers gevormd 10 % hoger of lager dan de vorige koers zodat bij de volgende fixing de kansen toenemen op effectieve handel. Het staat buiten kijf, en we gaven dat ook al aan vorige week in de koersontwikkeling bij Terhulpsesteenweg, dat op de fixingmarkten het zeer gevaarlijk is om zonder limieten te werken. Indien u aandelen wilt verhandelen op de fixingmarkt, hou dan zeker de vooropening in de gaten (dit kan op de beursplatformen van onlinebrokers en van sommige banken) en pas uw limieten en volume aan de marktomstandigheden aan.

Deel dit artikel