Analyse
Brazilië 8 jaar geleden - maandag 19 april 2010
Dans mee op de samba.

Brazilië heeft na de diepe wereldcrisis zeer snel weer met groei kunnen aanknopen. Vandaag is het groeipotentieel nog altijd groot maar om het volledig te kunnen benutten, moeten nieuwe uitdagingen het hoofd worden geboden. Als ze met bravoure worden doorstaan, zal dit op lange termijn zeer lonend zijn. We stellen dan ook voor aan de durvers onder u een positie in te nemen.

De Braziliaanse economie heeft zich na twee kwartalen van neerwaartse groei, eind 2008 en begin 2009, vrij snel herpakt dankzij de sterkte van de binnenlandse vraag. Brazilië is trouwens een vrij gesloten economie aangezien de export slechts 12 % van het BBP uitmaakt. Het land heeft de schade dus kunnen beperken na de terugval van de wereldeconomie. Bovendien bestaat de export vooral uit grondstoffen die richting China gaan. Een land dat helemaal geen recessie heeft gekend.

Een sterke interne vraag
· Brazilië steunt voornamelijk op zijn bevolking om de economie te ondersteunen. Het is trouwens de vooruitgang van de binnenlandse consumptie die het land vrij snel uit de nesten heeft gehaald. Ondanks de crisis is de werkloosheid blijven dalen tot 7,4 % van de beroepsbevolking. De toename van de reële beschikbare inkomens heeft de consumptie-uitgaven, die de voorbije twee jaar niet zijn teruggevallen, een duw in de rug gegeven. Goedkopere kredieten, nadat de leidende rentevoeten tussen januari en juli 2009 zijn teruggevallen van 13,75 tot 8,75 %, door de banken ook effectief toegekend, hebben de consumptie, die tussen 2008 en 2009 met 4,1 % is toegenomen, gestimuleerd. Vorig jaar hebben de overheidsuitgaven (+3,7 %) ook hun steentje bijgedragen. Te vermelden waard is de heropleving van de investeringen in het tweede semester en de stijging van de industriële productie eind 2009 na twaalf maanden van onafgebroken daling.
· Brazilië zal ook dit jaar een sterke groei neerzetten. Een dynamische arbeidsmarkt en goedkoop krediet zullen de gezinsconsumptie doen toenemen en de gehele economie op sleeptouw nemen. De investeringen van hun kant, gedaald met 6 % in 2009, gaan een inhaalbeweging maken.

De uitdagingen van morgen
· Op middellange termijn wachten nieuwe uitdagingen.
– Vooreerst bestaat de kans dat een oude kwelgeest van de Braziliaanse economie opnieuw de kop opsteekt: inflatie. De monetaire autoriteiten zijn extreem waakzaam voor prijsontsporingen die in het verleden meermaals enorme schokken op de Braziliaanse financiële markten hebben veroorzaakt en de waarde van de nationale munt, de real hebben doen afkalven. De Braziliaanse centrale bank heeft een inflatiedoelstelling van 4,5 % vooropgesteld. De inflatie prijkte in februari evenwel op 5,09 % en voor geheel 2010 wordt 5 % verwacht. De vraag is dus niet meer of de centrale bank gaat ingrijpen maar wanneer. Hogere rentevoeten zullen niet neutraal zijn voor de economie. Door de kost van krediet te verhogen zal de centrale bank de consumptie afremmen en het dynamisme van Brazilië bedreigen. Het land hangt immers momenteel te veel af van de gezinsuitgaven. Het hervinden van een evenwicht dringt zich op.
– De export van zijn kant zou kunnen negatief beïnvloed worden door de sterkte van de real. De autoriteiten slagen er trouwens niet in de opmars van hun munt te stuiten.
– Terwijl enorme investeringen noodzakelijk zijn om het groeipotentieel van het land te optimaliseren, bestaat het risico dat hogere rentevoeten bepaalde projecten afremmen en toekomstige groei vertragen.
· De Braziliaanse economie zal dit jaar een sterke groei realiseren maar daarna wordt het moeilijker om dezelfde cijfers voor te leggen indien geen nieuwe hervormingen worden doorgevoerd. De nieuwe president (het laatste mandaat van Lula eindigt eind 2010) zal de hervormingen nieuw leven moeten inblazen zodat het land zijn volledige potentieel kan benutten en de hoge groei bestendigen.

Onze adviezen
Het potentieel van Brazilië is enorm maar de weg naar een verdere ontplooiing ligt vol met valkuilen. We reserveren Braziliaanse aandelen dan ook uitsluitend voor beleggers met een dynamisch profiel die geen schrik hebben van risico (max. 5 % van de portefeuille). De beurs kan trouwens enorm fluctueren: ze verloor 54 % in 2008 om in 2009 met 113 % te herstellen. Vandaag is ze correct gewaardeerd en op voorwaarde dat het potentieel ten volle wordt benut heeft ze nog heel wat ruimte om te stijgen. Om toegang te verkrijgen tot de Braziliaanse aandelenmarkt, is het gemakkelijkst om een fonds of een tracker aan te schaffen. Ons zusterblad Fondsen & Sicavs raadt de tracker Lyxor ETF Brazil aan, beschikbaar op Euronext Parijs (ISIN : FR0010408799 ; ticker : RIO). Sinds zijn oprichting, zo’n drie jaar geleden, presteerde deze tracker in lijn met de Braziliaanse beursindex Bovespa, zijn referentie-index. Hij is genoteerd in euro en kapitaliseert zijn dividenden.

Deel dit artikel