Analyse
De aandeelhouder wint 8 jaar geleden - dinsdag 30 maart 2010
Het ziet ernaar uit dat het binnenkort voor de aandeelhouder van een op de beurs van Brussel genoteerde vennootschap gemakkelijker wordt om zijn rechten te laten gelden. Het internet speelt hierin een belangrijke rol.

Nieuwe rechten
De Belgische regering heeft begin deze maand een belangrijke stap gezet in de omzetting van een Europese richtlijn die als doel heeft het vennootschapsrecht te moderniseren en corporate governance of deugdelijk bestuur binnen de Europese Unie te verbeteren. De ministerraad keurde in een voorontwerp van wet goed dat aandeelhouders ten eerste de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen en deel te nemen aan de algemene vergadering op elektronische wijze. Ten tweede dat ze documenten van de algemene vergadering en volmachtformulieren kunnen raadplegen op de website van de onderneming en ten derde nieuwe punten op de agenda kunnen plaatsen en voorstellen tot besluit doorsturen indien ze 3 % van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen. Ten laatste op 1 juli 2011 moeten beursgenoteerde ondernemingen deze rechten garanderen.

Formaliteit
Op wettelijk vlak is het parcours nog niet afgelopen ondanks de goedkeuring van de ministerraad. Er dienen nog enkele stappen te worden gezet, vooral het voorontwerp effectief wet wordt. In elk geval, gezien het over het omzetten van een Europese richtlijn gaat, zal dit naar alle waarschijnlijkheid slechts een formaliteit zijn. We juichen deze extra rechten toe en zijn ervan overtuigd dat de algemene vergadering een democratischer proces gaat worden en de kleine aandeelhouders zich nog meer betrokken zal voelen bij de onderneming.

Deel dit artikel