Analyse
Chinese yuan: doorn in het oog van de VS 8 jaar geleden - dinsdag 30 maart 2010
China is het doelwit van Amerikaanse kritiek omdat zijn munt, de yuan, flink ondergewaardeerd is tegenover de dollar en een onrechtmatig voordeel geeft aan Chinese producenten.

Historiek
Voorheen, toen de onevenwichten van de Amerikaanse economie almaar toenamen, deprecieerde de dollar tegenover het merendeel van de andere valuta. Maar de Chinese yuan behield haar pariteit ten opzichte van de dollar. Zo is de munt tot en met juli 2005 stabiel gebleven tegenover het groene biljet. Daarna is ze beginnen appreciëren. Over een periode van drie jaar is ze ongeveer 20 % gestegen tegenover de dollar. In 2008 gooide de crisis echter roet in het eten. Sinds juli 2008 doen de Chinese autoriteiten er dan ook alles aan de wisselkoers op ±6,82 CNY voor 1 USD te houden.

Complexe realiteit
De partijen die een stijging van de yuan wensen, lijken verschillende factoren over het hoofd te zien die ervoor zouden kunnen zorgen dat een toename niet noodzakelijk een goede zaak is voor de VS.
· China is naast een grote uitvoerder van afgewerkte producten ook een grote invoerder van semi-afgewerkte producten. Verschillende producten «made in China» zijn in feite in China geassembleerde producten (goedkope werkkrachten) op basis van elders gefabriceerde elementen. De yuan is dus niet de enige factor die de prijs van Chinese afgewerkte producten bepaalt. Zelfs bij een stijging van de yuan kunnen deze producten competitief blijven. Hun voordeel is trouwens dermate comfortabel dat de overheid in de grote industriële provincies hogere lonen heeft toegestaan (+13 tot 20 %).
· Het is zeker zo dat een sterkere yuan een hogere koopkracht zou geven aan de Chinese gezinnen waardoor ze meer geïmporteerde goederen kunnen kopen. Maar rekening houdend met de huidige tendensen zijn het niet de Amerikaanse exporteurs die er het meest zouden van profiteren. De Koreanen en de Japanners, die een beter aan de Chinese markt aangepast aanbod aan producten hebben, zouden er meer voordeel uit halen.
· Erger nog: als men de yuan en de dollar zou ontkoppelen en de yuan daarop in waarde stijgt dan zouden Amerikaanse staatsobligaties een deel van hun waarde verliezen voor de Chinezen, waardoor ze er veel minder zouden kopen. Geen goede zaak voor de Amerikanen. Want wie in de wereld beschikt over voldoende spaartegoeden om te beleggen in de enorme uitgiftes van Amerikaanse staatspapier, die de komende jaren wordt verwacht? Zonder China om de Amerikaanse schuld te financieren is de kans groot dat de rentevoeten omhoog zullen schieten (de VS zou meer moeten bieden om obligaties geplaatst te krijgen), de dollar zal kelderen (ze zal niet meer profiteren van de grote Chinese vraag), het herstel de kop wordt ingedrukt en de wereldeconomie opnieuw in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Eigen belang
Voor Amerikaanse exporteurs is vechten voor een appreciatie van de yuan niet meer dan het opkomen voor de eigen belangen. En politici willen ermee aantonen dat ze bekommerd zijn voor de werkgelegenheid van de Amerikaanse burgers zodat ze scoren bij hun kiezers en aan populariteit winnen! Als China echter zou toegeven aan deze eisen en zijn munt laat stijgen dan zou de VS er meer kunnen onder lijden dan China zelf.

Deel dit artikel