Analyse
Rating VS in gevaar? 8 jaar geleden - maandag 15 februari 2010
Ratingbureau Moody's is van oordeel dat te weinig wordt gedaan om het Amerikaanse deficit en schuldpositie te beknotten. Het stelt zelfs de AAA rating van het land in vraag.

Bij het begin van deze maand maakte het ratingbureau Moody's (houdt de kredietwaardigheid van emittenten tegen het licht) zich zorgen over het door president Obama voorgestelde Amerikaanse budget voor 2011. Het bureau is van oordeel dat de maatregelen genomen om het deficit in toom te houden ontoereikend zijn en indien geen nieuwe maatregelen genomen worden om de overheidsfinanciën gezonder te maken dan kan de AAA rating (de beste rating) van het land in vraag worden gesteld. Na deze aankondiging was de minister van Financiën, Timothy Geithner er als de kippen bij om iedereen gerust te stellen en op te werpen dat een ratingverlaging van de Amerikaanse schuld nooit zal gebeuren! Zeg nooit nooit? En hoe moet een belegger met deze onzekerheid omgaan?

Onrustbarend
Het laatste rapport van de dienst voor overheidsfinanciën (Budget Office) voorziet een verslechtering van de Amerikaanse openbare schuld. Maar de economische groei waarop ze zich baseert (gemiddelde groei van 4,4 % van 2012 tot 2014) is volgens ons veel te optimistisch en veel hoger dan het potentieel van de Amerikaanse economie. Men kan ervan uitgaan dat de schulden van het land meer zullen toenemen dan de dienst voorspelt.
· Sommige staten zoals Nevada hebben enorme financiële problemen. En Californië kan zelfs bijna zijn schulden niet meer aflossen, terwijl het 13 % van de Amerikaanse economie vertegenwoordigt. Het is hiermee de belangrijkste staat in de VS (van de vijftig) en op zijn ééntje de tiende grootste economie ter wereld; een economie vergelijkbaar met Frankrijk of Italië (en veel belangrijker dan Griekenland waarvan de schulden al zo onrustwekkend hoog liggen).
· De Amerikaanse overheidsschuld zou dit jaar dicht bij de 100 % van het BBP (de totaliteit van goederen en diensten geproduceerd door een land in één jaar) moeten uitkomen. Extra zorgwekkend is dat het overgrote deel van deze schulden gefinancierd wordt door het buitenland, voornamelijk China en Japan. Mijnheer Geithner heeft het lot van de Amerikaanse schuld niet volledig in de hand en de Verenigde Staten, hoe groot hun invloed ook is, kunnen niet zomaar genomen beslissingen in Peking en Tokio negeren.

Te mijden... zonder paniek
· Het is duidelijk dat de VS geen faillissement riskeert. De dollar blijft de reservemunt van de wereld en maakt een groot deel van de reserves van centrale banken uit. De Amerikaanse militaire kracht wordt ook door sommigen naar voor geschoven als het ultieme bewijs van de sterkte van het land. Maar om zonder verpinken te stellen dat de Amerikaanse schuld in geen enkel geval kan worden verlaagd is een brug te ver.
· Rekening houdend met de financiële toestand van het land en de eerder lage rentevergoedingen op Amerikaans overheidspapier raden we aan om deze uitgiftes links te laten liggen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle obligaties in dollar: het groene biljet zou kunnen lijden onder de slechte staat van de openbare financiën en de lage rente.

Deel dit artikel