Analyse
Hoge inflatie goed voor schulden? 8 jaar geleden - maandag 22 februari 2010
Over het algemeen gaat men ervan uit dat inflatie goed is voor schuldenaars en slecht voor schuldeisers. Maar ligt het wel zo eenvoudig?

Aan de basis
· Als u 200 000 EUR leent op twintig jaar tegen een rente van5 %, dan zal u maandelijks ongeveer 1 300 EUR moeten afbetalen. Als de maandelijkse inkomsten van uw gezin 3 900 EUR bedragen, dan is de afbetaling van de schuld goed voor eenderde. Jaar na jaar zullen uw inkomsten toenemen onder meer door de inflatie. Met een gemiddelde inflatie van 2 % per jaar, zullen uw inkomsten na tien jaar gestegen zijn tot 4 750 EUR. De maandelijkse afbetaling, die niet veranderd zal zijn, zal nog slechts 27 % van uw inkomsten bedragen. Het is eenvoudig, hoe hoger de inflatie, hoe interessanter voor schuldenaars.
· Voor de spaarder geldt het omgekeerde. Als u intekent op een obligatie met een looptijd van tien jaar voor een bedrag van 10 000 EUR, dan zal u binnen tien jaar die 10 000 EUR recupereren, maar door de inflatie zal u met dat bedrag minder kunnen kopen dan vandaag. Inflatie is dus de vijand van de spaarder.

Niet zo eenvoudig
Op het eerste zicht klopt deze premissie maar als we ze van naderbij bekijken is het niet zo eenvoudig.
· Om inflatie in het voordeel van een schuldenaar te laten werken moeten de lonen de inflatietrend volgen en de huizenprijzen meestijgen. Dit is niet altijd het geval als bijvoorbeeld de economie niet groeit in combinatie met neerwaartse loondruk en huizenprijzen die geen gelijke tred houden met de prijsontwaarding. De inkomsten van de schuldenaar lopen in dit geval achter op de inflatie waardoor hij meer inspanningen moet doen om de toename van de kosten van het levensonderhoud bij te benen.
· In ons voorbeeld gingen we ervan uit dat het een lening was met een vaste rentevoet. Maar de gezinnen kunnen ook een lening met variabele rente verkiezen. Als de inflatie stijgt, zullen de obligatierentes ook toenemen en net als de maandelijkse afbetalingen nadat de variabele rente is aangepast. Op het einde van de rit zal het gewicht van de afbetaling zwaarder worden tegenover de inkomsten.

Overheidsschuld
Het is geen geheim dat de westerse overheden gebukt gaat onder een enorme schuldenlast. Stemmen gaan op om de inflatie te laten oplopen om zo de schuldenberg te laten wegsmelten. Door stijgende prijzen, zal de staat meer inkomsten binnenrijven terwijl het bedrag van de schuld constant blijft. Het zal voor haar makkelijker zijn de schuld na te komen. Volgens een recente studie van McKinsey over schuldafbouw staat te lezen dat deze manier in de geschiedenis slechts enkele keren is voorgekomen (Spanje, Italië en Chili in de jaren ’80 en ‘90) en dat de eerste drie jaar van de schuldafbouw de economische terugval veel groter is dan bij schuldafbouw door grootscheepse besparingsmaatregelen. Niet echt een voorbeeld om te volgen.

Deel dit artikel