Analyse
Europa solidair met Griekenland 8 jaar geleden - dinsdag 16 februari 2010
Neen, Griekenland zal geen wanbetaler worden en de eurozone zal niet ontploffen. De Europese landen zijn daarentegen in staat elkaar te ondersteunen.

Deze laatste dagen is een zekere rede teruggekomen op de markten en hebben speculanten hun aanvallen op de euro gestaakt. Hoewel niet alle problemen van de baan zijn, bieden de recente gebeurtenissen enkele beleggingsopportuniteiten.

Overwinning van de rede
Zonder het slechte beheer van de voorbije jaren, de statistische leugens of de delicate budgettaire en economische toestand van het land te ontkennen, is Griekenland op de eerste plaats slachtoffer geworden van speculatieve aanvallen. Want het land heeft, zoals enkele economen hebben beweerd en ondanks de omvang van zijn schuld en deficit nooit aan de budgettaire afgrond gestaan. Het bewijs is dat de Griekse obligatie-emissie van 25 januari vijf keer overingetekend was en beleggers over elkaar heen struikelden om Grieks overheidspapier te kopen. Ook andere Europese landen, die meegesleurd worden in de huidige schuldproblematiek, zouden vrij makkelijk hun papier kunnen plaasten. Maar op de financiële markten zetten de bewijzen zich niet altijd zomaar door. Er was dus een sterk signaal van Europa nodig om beleggers gerust te stellen.

Het Europese antwoord
Tijdens de buitengewone Europese raad van 11 februari hebben de Europese landen hun eenheid rond de Griekse schuldencrisis getoond. Ondanks de verdragen die de Europese Unie verbieden om een financieel reddingsplan voor een land op te stellen en de Europese Centrale Bank verbieden om zelf staatspapier op te kopen, hebben ze toch een mogelijkheid uitgedokterd om financieel bij te springen mocht Athene het zelf niet meer kunnen bolwerken. De Griekse autoriteiten van hun kant hebben zich verbonden om zonder dralen een saneringsplan toe te passen. Op de obligatiemarkten heeft zich dat direct vertaald in een forse daling van de Griekse rentevoeten. De crisis is evenwel nog niet bezworen. Als de praktische uitwerking van het plan of de Griekse bezuinigingen niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen de problemen snel opnieuw de kop opsteken.

De ene schuld is de andere niet
Met de recessie is de schuldpositie van alle industriële landen flink toegenomen. En terwijl vandaag deze met de meeste onevenwichten zich in het vizier van de markt bevinden, zal geen enkel land ontsnappen aan de noodzaak om de overheidsfinanciën te saneren. Naast de grootte van de te realiseren budgettaire aanpassingen, zal de omvang van de opofferingen afhangen van de sterkte van het economische herstel. En niet alle landen zijn gelijk. Zonder de beste leerling van de klas te zijn, heeft Duitsland zijn schulden en overheidstekort onder controle. Om de economische activiteit te dynamiseren, zal het land eens te meer steunen op zijn export die het toelaat te profiteren van de sterke groei van de opkomende landen. Als de verzwaarde fiscale druk en de vermindering van de sociale uitkeringen op de binnenlandse vraag wegen, kan Duitsland altijd terugvallen op verkopen in het buitenland om de economie te ondersteunen. Dit is niet het geval voor Griekenland waarvan de welvaart vooral door de binnenlandse vraag werd gegenereerd. De gezondmaking van de openbare financiën zal dan ook de komende jaren zwaar op de groei wegen.

Een zwakke groei
Over het algemeen zijn er in Europa meer landen in het geval van Griekenland, zonder weliswaar de extremen van dit land te hebben bereikt, dan in het geval van Duitsland. Slechts enkele landen kunnen steunen op een competitieve exportsector om hun economie te herdynamiseren. In het merendeel van de Europese landen was de groei van de voorbije jaren vooral gestoeld op gezinsconsumptie en de vastgoedsector, twee onderdelen die hard getroffen zijn door de crisis. Men mag zich dus verwachten aan verschillende jaren van tegenvallende groei in Europa. Bovendien zal de sanering van de overheidsfinanciën plaatsvinden in een omgeving met hogere rentevoeten en minder dynamische wereldwijde conjunctuur. Desondanks moeten niet alle beleggingen op de Europese beurzen worden afgebouwd. In de aandelenselectie is de groei van een land maar één van de criteria. In het geval van een bedrijf dat actief is op het wereldtoneel, is het zelfs een marginaal criterium. De turbulentie van de afgelopen weken schept zelfs kansen om onterecht afgestrafte aandelen te kopen. We geven hetzelfde advies voor obligaties. De schuldproblematiek heeft de rentevoeten van sommige staatsobligaties, waaronder vooral de Griekse, de hoogte ingejaagd. Griekse obligaties bieden een interessante diversificatie, als u het hogere risico ten minste wilt accepteren (zie Focus over de Griekse schuldpositie). Hun nettorendement ligt momenteel tussen 4,50 % en 5 %.

Deel dit artikel