Analyse
Behoort het Verenigd Koninkrijk bij de PIIGS? 8 jaar geleden - maandag 22 februari 2010

Het Verenigd Koninkrijk zit in slechte financiële papieren: een groot overheidstekort en oplopende schulden. Het VK mag men stilaan ook bij de PIIGS plaatsen.

PIIGS, zei u?
De term PIIGS is een acroniem die uit de eerste letter van de volgende 5 landen bestaat: Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Vijf landen die zich in moeilijke financiële papieren bevinden (hoge schulden en zwaar overheidstekort) en moeilijk een remedie hiervoor vinden. Aangezien ze deel uitmaken van de eurozone kunnen ze niet, zoals vroeger, de munt devalueren om aan concurrentiekracht te winnen. Beleggers staan dan ook weigerachtig tegenover hun obligaties behalve indien de rentevoeten voldoende het risico vergoeden.

Thé en spaghetti
Een ander land van buiten de eurozone zou binnenkort deze groep kunnen vervoegen: het Verenigd Koninkrijk. De rente die de eilandengroep moet betalen op haar staatspapier ligt hoger dan die op Italiaanse staatsobligaties. Een opzienbarende ommekeer: gedurende lange tijd is Italië op vlak van schulden de zieke man in Europa geweest terwijl het Verenigd Koninkrijk een goede leerling was met overheidsfinanciën in evenwicht en een dalende staatsschuld. In 2008 was de Britse schuld 52 % van het BBP tegenover 108 % voor Italië. Maar de Britse financiën, gedeeltelijk verbonden met de financiële sector (de City van London), zijn enorm achteruit gegaan. En de hoge overheidstekorten lijken niet meteen te verdwijnen. Bovendien is de staat niet de enige met zware schulden. In tegenstelling tot de Italianen behoren de Britse gezinnen tot de grootste schuldenaars ter wereld en het zou jaren kunnen duren vooraleer de overdrijvingen worden weggewerkt.

Flegma heeft limieten
Ondanks zijn moeilijke financiële toestand, is het Verenigd Koninkrijk er lange tijd in geslaagd zich te financieren tegen een redelijke rentevoet, vergelijkbaar met die van Frankrijk. De redenen hiervoor zijn leidende rentevoeten bijna op nul en de Britse centrale bank die de geldpers laat draaien, om de enorme uitgiftes van de Britse staat te kopen en om zo de rem te zetten op de rentevoeten.
Maar sinds het einde van 2009, toen de Britse centrale bank is gestopt met interveniëren, stijgt de rente op staatsobligaties. Een stijging die mede gestimuleerd is nadat een beheerder van een beleggingsfonds van Pimco (de grootste obligatiebeheerder ter wereld) verklaarde dat de Britse schuld zich op een bed van nitroglycérine (zeer explosieve stof) bevindt.

Tussen smog
· Na de crisis willen beleggers de gezondmaking van de overheidsfinanciën. De zwaar met schulden belaste landen worden opgedragen orde op zaken te stellen. Maar het VK zal dit pas doen na de verkiezingen van deze zomer. De kans is groot dat ze een verdeeld parlement opleveren waardoor het moeilijk zal zijn om onpopulaire maatregelen erdoor te krijgen.
· Op de koop toe steekt inflatie de kop op. In januari 2010 bereikte ze 3,5 %, het hoogste cijfer van de G7.
· De economie ten slotte ligt nog steeds in de touwen. Ondanks een zwak pond, dat de export moet ondersteunen, heeft het VK in het vierde trimester maar net de recessie achter zich kunnen laten (+0,1 %).

Please, join the club!
· Dankzij de controle over zijn monetaire politiek, in tegenstelling tot de PIIGS, beschikt het Verenigd Koninkrijk over heel wat meer bewegingsvrijheid (rentevoeten en het gebruik van de geldpers). Maar we kunnen er vanuit gaat dat alle extra ruimte vandaag is uitgeput. En het pond, dat in tegenstelling tot de dollar, niet echt een belangrijke positie heeft in de wereldreserves, zou opnieuw onder druk kunnen komen.
· Het land verdient zijn plaatsje bij de PIIGS! En hoewel het nog zijn AAA-rating (de hoogste die er bestaat) heeft behouden bij ratingbureau Moody’s, vrezen we dat het die de komende maanden zal verliezen. In dit geval zal de rente op obligaties van het VK hun opwaartse beweging verder zetten.
· We blijven dan ook beleggingen in papier van Hare Majesteit en ook andere obligatie in pond mijden.

Deel dit artikel