Nieuws

Kan er een verschil zijn tussen de koers en de intrinsieke waarde van een tracker?

10 maanden geleden - vrijdag 20 april 2018
Zo ja, waarom en wat te doen in dat geval?

Als u de werkelijke waarde van uw beleggingsfonds wilt kennen, dan kijkt u naar de zogenaamde netto-inventariswaarde (NIW of NAV van het Engelse net asset value). Dat is de waarde die u in uw krant terugvindt, in onze rubriek over fondsen en op de websites van de fondsenbeheerders en –verdelers.

Inventariswaarde

De NIW van een beleggingsfonds is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, minus de kosten van het fonds (vandaar de term ‘netto’), gedeeld door het aantal aandelen dat het fonds heeft verkocht.

Een voorbeeld. Een fonds heeft 10 000 aandelen uitgegeven. Aan het einde van de dag is de waarde van de beleggingen minus de kosten van het fonds samen 2,2 miljoen euro. De NIW van het fonds voor die dag is dan ook 2,2 miljoen gedeeld door 10 000 aandelen, ofwel 220 euro per aandeel.

Die waarde zal nu dagelijks schommelen omdat de vele afzonderlijke beleggingsproducten waarin het fonds belegt dagelijks schommelen. Die schommelingen hebben dan ook een directe invloed op de NIW per aandeel van uw fonds.

Ook goed om te weten, is dat u bij de aankoop van uw fonds nooit de precieze prijs zult kennen waartegen u zult kopen. Hoe komt dat? Als u in de loop van de dag een order doorgeeft, is de netto-inventariswaarde van het fonds nog niet berekend. Daarvoor is het wachten op het sluiten van alle beurzen in de portefeuille. Pas na het sluiten van de beurzen is de waarde bekend van de aandelen en/of obligaties waarin het fonds belegd heeft en kan de precieze waarde van uw fonds worden berekend.

Idem dito bij een verkoop van de aandelen van uw fonds. Pas nadat de NIW is berekend, zult u te weten komen tegen welke prijs u hebt verkocht.

Beurskoers

Beursgenoteerde beleggingsfondsen zoals trackers hebben uiteraard ook een netto inventariswaarde die de werkelijke waarde van hun portefeuille weerspiegelt. Wel is het zo dat u die niet zal zien op de beurs waarop ze worden verhandeld. Daar ziet u immers de beurskoers.

Is die beurskoers gelijk aan de NIW van de tracker? Betaalt u met andere woorden de ‘juiste prijs’ als u beslist om een tracker te kopen? Of krijgt u waar voor uw geld als u beslist te verkopen? Het antwoord is JA. De beurskoers van de tracker zal op gelijk welk moment een goede weerspiegeling zijn van de intrinsieke waarde van de tracker. Hoe dat in de praktijk tot stand komt, zullen we later uit de doeken doen.

Goed om te weten, is dat die ‘correcte’ beurskoers in sommige gevallen enkel geldt tijdens de openingsuren van de beurs, niet bij vooropening bijvoorbeeld. Zaak is dan ook om telkens limieten te gebruiken bij uw transacties om zo gegarandeerd niet te veel te betalen of te weinig te krijgen.

Deel dit artikel