Nieuws

Fortisschikking: slachtoffer van eigen succes?

19 dagen geleden - donderdag 27 juni 2019
Bij verzekeraar Ageas, de wettelijke erfgenaam van de failliete bank Fortis, liepen al 270.000 claims binnen van gedupeerde Fortis-aandeelhouders.

Dat zijn er meer dan verwacht, waardoor de uitbetaling van de schadevergoedingen extra vertraging zal oplopen. Dreigen die bovendien lager uit te vallen dan verwacht?

Vertraging loopt op

Door de aanhoudende instroom van claims neemt de verwerking ervan meer tijd in beslag. Sommige aandeelhouders die hun schadeclaim vóór eind december 2018 indienden (en dus recht hebben op vervroegde uitkering van 70% van de compensatie), hebben hun geld al ontvangen, maar de meerderheid van hen wacht nog op de uitbetaling ervan. Die laatsten zullen nog meer geduld moeten oefenen. Toch zullen ze hun vervroegde uitkering zeker nog ontvangen.
Wie zijn claim pas na eind december indiende (en dus geen recht heeft op vervroegde uitkering), zal nog langer dan voorzien moeten wachten op de toekenning van de schadevergoeding. Die komt er op zijn vroegst dit najaar aan.

Lagere schadevergoeding?

Ageas heeft 1,3 miljard euro uitgetrokken om de Fortis-gedupeerden te compenseren. De nervositeit stijgt, want naarmate het aantal ingediende claims toeneemt, rijst de vraag of deze som wel zal volstaan. Of de schadevergoeding daardoor lager zal uitvallen dan vooropgesteld, valt op dit moment moeilijk in te schatten. Enerzijds liepen er méér claims binnen dan verwacht, anderzijds lijken de geclaimde bedragen lager uit te vallen. De tijd zal duidelijkheid brengen. Wie in aanmerking komt voor een schadevergoeding, kan nog tot en met 28 juli 2019 een claimformulier inzenden (meer info: www.forsettlement.com).

Deel dit artikel