Nieuws

Intekenen op Amerikaanse IPO’s?

3 maanden geleden - woensdag 17 april 2019
In 2019 staan in de VS heel wat beursintroducties op de agenda (Uber, Pinterest). De kans dat u op kunt intekenen is evenwel klein tot onbestaande.

Wat is een beursintroductie?

IPO is de Engelse afkorting voor ‘Initial Public Offering,’ of ‘eerste aanbieding van aandelen aan het grote publiek’. Beleggers kunnen tijdens zo’n IPO intekenen op de aandelen van het bedrijf tegen een bepaalde intekenprijs die op voorhand wordt vastgelegd. Eens de IPO afgerond is, krijgen de aandelen dan een beursnotering en zijn ze vrij verhandelbaar. 

Amerikaanse IPO’s niet toegankelijk

Een IPO wordt steeds ondersteund door een aantal begeleidende banken. Die staan onder meer in voor de waardering van het bedrijf in kwestie en leggen de prijs voor de IPO vast. En bovenal zij verdelen ook de aandelen onder hun cliënteel.
In het geval van Amerikaanse IPO’s zijn de begeleidende banken meestal ook van Amerikaanse origine. Voor de IPO van de alternatieve vervoersdienst Lyft bijvoorbeeld in maart jongstleden, waren J.P. Morgan en Credit Suisse Securities USA de voornaamste begeleidende banken. Enkel wanneer u bij hen klant bent, had u de mogelijkheid om in te tekenen. Niet zo evident dus voor Europese beleggers… 

En als u toch aandelen wenst?

Bij een Amerikaanse beursintroductie zit er niets anders op dan te wachten tot de IPO voorbij is en de aandelen op de beurs te kopen eens ze hun beursnotering hebben gekregen. In het algemeen is er geen haast bij om in te gaan op een IPO of om heel kort daarna aandelen te verwerven. De beursprestaties in de eerste jaren na een IPO stellen niet zelden teleur doordat bij de beursgang te sterk wordt ingezoomd op de kwaliteiten van de onderneming en de risico’s wat worden onderschat. Het is ook niet ongewoon dat de uitgifteprijs te hoog is. Een recent voorbeeld is Lyft, dat sinds de IPO van eind maart al zo’n 15% is kwijtgeraakt.

Deel dit artikel