Nieuws

Alterfin op het goede pad ondanks lagere winst

2 maanden geleden - dinsdag 23 april 2019
De coöperatie Alterfin slaagde er in 2018 in haar activiteiten fors uit te breiden, maar hogere rentelasten vormden een rem.

Niettemin keert ze opnieuw een brutodividend van 1% uit. U mag uw coöperatieve aandelen houden. Voorlopig raden we u echter niet aan om coöperatieve aandelen (bij) te kopen, tenzij het ethische karakter u sterk aanspreekt.

Gunstige portefeuille-evolutie

In 2018 groeide de investeringsportefeuille van Alterfin, dat voornamelijk kredieten verstrekt aan microfinancieringsinstellingen en aan duurzame landbouwcoöperaties in ontwikkelingsregio’s, met 30%. Azië is door de hoge bevolkingsdichtheid en de sterk ontwikkelde markten inmiddels een echte groeipool voor Alterfin. Eind 2018 vertegenwoordigde deze regio met 18% (voordien 13%) een groter deel van de portefeuille. Ook het aandeel van Afrika steeg, zij het in mindere mate: van 29 naar 32%. Het historische overwicht van Latijns-Amerika werd daarentegen verder weggewerkt: die regio is nu nog goed voor 50% van de portefeuille (voordien 58%).

Meer inkomsten en hogere kosten

De winst over het boekjaar 2018 viel 10% lager uit t.o.v. het vorige en klokte af op 1,01 miljoen euro. Hoewel de inkomsten door de expansie met 42% stegen, werd dit effect o.a. tenietgedaan door hogere rentevoeten op de dollarleningen. Niettemin betaalt Alterfin opnieuw een brutodividend van 1% uit, en dat uiterlijk op 1 juli. Ter info: dividenden uitgekeerd door erkende coöperaties, zoals Alterfin, zijn net als aandelen vrijgesteld van roerende voorheffing a rato van 800 euro voor de in 2019 betaalde dividenden. De terugbetaling van de roerende voorheffing moet u in 2020 aanvragen via uw belastingaangifte.

Deel dit artikel