Nieuws

Laat voorkeurrechten niet links liggen

2 maanden geleden - maandag 1 april 2019
Als aandeelhouder ontvangt u meestal voorkeurrechten wanneer een bedrijf waarvan u aandelen hebt, een publieke kapitaalverhoging lanceert. Negeer dergelijke operaties niet.
Laat voorkeurrechten niet links liggen

Laat voorkeurrechten niet links liggen

Wilt u er niet aan meedoen, verkoop dan uw rechten op de beurs.

Kapitaalverhoging met rechten

De uitgifte van aandelen om vers kapitaal op te halen, leidt meestal tot verwatering. Dat wil zeggen dat de winst van de onderneming over meer aandelen moet worden verdeeld, en dat bestaande aandeelhouders verhoudingsgewijs hun belang in het kapitaal dus zien dalen. Om die bestaande aandeelhouders enigszins te compenseren voor de nadelen, worden hen voorkeurrechten toegekend. Daarmee kunnen ze als eersten inschrijven op de nieuwe aandelen, meestal met een (stevige) korting. En wie niet wil intekenen, kan de rechten verkopen. De opbrengst uit die verkoop is dan een vergoeding voor het verwateringseffect.

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Als voorbeeld nemen we de kapitaalverhoging van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses (IOW), die in november vorig jaar tot 99,9 miljoen euro aan vers kapitaal wou ophalen. 
– De bestaande aandeelhouders kregen per aandeel dat ze al in bezit hadden, één voorkeurrecht toegekend. 
– Vervolgens bepaalde IOW dat per veelvoud van zeven voorkeurrechten kon worden ingetekend op één nieuw aandeel, mits een opleg te betalen van 18,50 EUR (= intekenprijs) per nieuw aandeel. Die intekenprijs vertegenwoordigde een korting van 16% t.o.v. de reële beurskoers, om het voor de bestaande aandeelhouders aantrekkelijk genoeg te maken om in te gaan op de nieuwe aandelenuitgifte. 
– De bestaande aandeelhouders kregen, in principe, een bericht van hun bank met alle informatie over de kapitaalverhoging en de instructies. Het was dan aan hen om hun bank op de hoogte te stellen van hun keuze: of ze wensten deel te nemen aan de kapitaalverhoging of niet.

Intekenen of niet?

Als aandeelhouder hebt u bij een kapitaalverhoging twee opties: u tekent in op de operatie, of u doet dat niet. Laat uw keuze afhangen van de voorwaarden van de emissie (grootte van de intekenkorting,…) en vooral van de waardering van het aandeel. Meestal is het alleen interessant om in te tekenen als het aandeel koopwaardig is.

U beslist om deel te nemen
– Wie beschikte over een veelvoud van zeven voorkeurrechten van IOW, kon zonder problemen intekenen op de nieuwe aandelen. 
– Wie geen veelvoud van zeven aandelen had, kon ofwel op de beurs voorkeurrechten bijkopen, ofwel zijn resterende rechten verkopen of houden. 
Als u rechten zou aan- of verkopen, ga dan eerst na of de transactiekosten en de beurstaksen die hiermee gemoeid zijn, niet te hoog oplopen. Bekijk dus of het sop de kool waard is! Vergeet achteraf niet aan uw bankier mee te delen met hoeveel rechten u wilt deelnemen.

U neemt niet deel
– U kunt zelf uw rechten op de beurs verkopen als deze op de beurs noteren, wat meestal het geval is. De koers van zo’n recht, die o.a. wordt bepaald door de koers van het aandeel, schommelt tijdens de verhandelperiode. In het geval van IOW werd het recht verhandeld tegen een koers tussen 0,233 EUR en 0,78 EUR. Doorgaans wordt in het begin van de handelsperiode de hoogste koers betaald. Hou ook hier in de gaten of de transactiekosten en beurstaksen niet te hoog oplopen.
– Als u uw niet-uitgeoefende rechten niet verkoopt en uw bank niets laat weten, dan verkopen sommige banken toch nog uw rechten op de laatste handelsdag. Zo voorkomen ze dat uw rechten na afloop van de kapitaalverhoging waardeloos worden. De banken die dit doen, verdienen daar een pluim voor. Andere banken doen helemaal niets.
Soms, vooral bij Belgische aandelen, worden de niet-uitgeoefende rechten, via een private plaatsing (= scripverkoop) geveild aan institutionele beleggers. De eventuele opbrengst van die verkoop wordt uitgekeerd aan de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten. Weliswaar na aftrek van de kosten van de bank, en die kunnen bij sommige proportioneel hoog oplopen.

In het belang van de klant?

Banken zouden verplicht moeten zijn om automatisch de rechten te verkopen wanneer de belegger geen standpunt inneemt. Dat is tenslotte in het belang van de belegger. Onder meer Belfius, BinckBank en Deutsche Bank gaan op dit vlak correct te werk. We vragen de banken die dit niet doen, om dezelfde methode toe te passen. Een pijnpunt blijven wel de in verhouding soms hoge transactiekosten.

Deel dit artikel