Nieuws

Wat is crowdfunding concreet en welke diverse types bestaan er?

9 maanden geleden - donderdag 20 september 2018
Wat te denken van deze alternatieve beleggingsmogelijkheid?

Ontstaan crowdfunding

Crowdfunding brak in België pas door in 2014. Sindsdien nam het echter een steile vlucht. Bij crowdfunding doet een bedrijf, vaak is dat een startende onderneming, beroep op het ruime publiek (“crowd”) om zich te financieren (“funding”) en dit via gespecialiseerde crowdfundingsplatformen. Bijgevolg kan het worden aanzien als een alternatieve beleggingsmogelijkheid.

Onderscheid tussen niet-financiële en financiële crowdfunding

Bij niet-financiële crowdfunding stort u geld zonder enige financiële tegenprestatie te verwachten. Dit kunt u beschouwen als een donatie of sponsoring. Vaak gaat het over altruïstische projecten.

Bij financiële crowdfunding legt u geld op tafel met de bedoeling een financiële tegenprestatie ervoor te krijgen (coupon, dividend, …). Als belegger of “crowdfunder” belegt u kapitaal en krijgt u daar obligaties of aandelen voor in de plaats. In de rest van het artikel zullen we enkel dit laatste type bespreken.

Financiële crowdfunding op basis van obligaties of aandelen

Een onderneming kan via crowdfunding kapitaal lenen door obligaties uit te geven. De crowdfunder krijgt dan een rentevergoeding en het ingelegde kapitaal wordt in principe op een vooraf bepaald moment terugbetaald. Dit wordt crowdlending genoemd.

Ook kan een bedrijf kapitaal ophalen via crowdfunding door aandelen uit te geven. Dit wordt equity crowdfunding genoemd. U wordt dan voor een stukje eigenaar van het bedrijf waarin u belegt. Hier krijgt u geen rente, ook is er ook geen vervaldag. Wel kan het dividend, dat niet gegarandeerd is, schommelen in functie van de prestaties van het bedrijf.

Deel dit artikel