Nieuws

Hoe wordt de pay-out ratio berekend en wat kunt u eruit afleiden?

10 maanden geleden - woensdag 1 augustus 2018
De pay-out ratio vertelt u hoeveel een bedrijf van zijn nettowinst uitkeert aan zijn aandeelhouders.

Het interpreteren van de pay-out ratio kan een toegevoegde waarde bieden mits u rekening houdt met een aantal factoren zoals de aard van het bedrijf en de sector waarin het actief is.
Surf om de pay-out ratio te kennen van de aandelen die we opvolgen naar onze aandelenselector. Klik hiervoor op het aandeel in kwestie en vervolgens op “alle details”. In de tabel “financiële ratio’s van het bedrijf” vindt u de pay-out ratio’s.

Berekenmethode

De courantste methode om de pay-out ratio te bepalen is om het totale bedrag aan uitgekeerde dividenden te delen door de nettowinst. Ter illustratie: onderneming A maakt een nettowinst van 1 000 euro bekend en wil haar aandeelhouders belonen met een dividend van 350 euro. De pay-out ratio bedraagt in dit geval 35% (= 350/1000).

Nut van de pay-out ratio

Uit de pay-out ratio kunt u in principe afleiden hoe duurzaam het dividend is. Doorgaans geldt dat naarmate de pay-out ratio hoger wordt, het groeipotentieel van het dividend afneemt en de kans groter wordt dat het dividend wordt teruggeschroefd, mochten de zaken slecht gaan.

Uit de pay-out ratio kunt u ook afleiden of u te maken hebt met een matuur bedrijf of een groeibedrijf. Groeibedrijven hebben hun winst nodig om hun expansie te financieren en zullen bijgevolg een lage pay-out ratio hebben. Mature bedrijven hebben die groeifase al achter de rug en hebben meer ruimte om hun winst uit te keren. Zij zullen over het algemeen een hoge pay-out ratio hebben.

De pay-out ratio kan ook sectorgebonden zijn. Bedrijven in sectoren met stabiele en voorspelbare winsten hebben doorgaans een hoge pay-out ratio, zoals de telecomspeler Proximus dat een pay-out ratio heeft van bijna 93%. Cyclische bedrijven zien hun winsten daarentegen veel sterker schommelen en hebben vaak een lage pay-out ratio, zoals de autofabrikant BMW dat een pay-out ratio heeft van 30,50%.

 

Deel dit artikel