Nieuws

BeauVent keert voor 2017 een nettodividend uit van 4,2%

7 maanden geleden - dinsdag 3 juli 2018
De energiecoöperatie zag haar winst in 2017 mooi opveren.

De energiecoöperatie BeauVent keert over boekjaar 2017 een dividend uit van 6% bruto ofwel 4,2% netto na aftrek van de roerende voorheffing. Als nieuwe coöperant is een belegging in BeauVent interessant. U mag intekenen. Weet wel dat u geen kapitaalbescherming geniet en het dividend niet gegarandeerd is.

Productief jaar

Met windmolens, zonnepanelen en warmtenetten produceert BeauVent groene stroom die vooral aan Ecopower wordt geleverd. De winst over 2017 kwam een kwart hoger uit dan een jaar voorheen. Daardoor kon BeauVent net als vorig jaar een brutodividend van 6% uitkeren. In 2017 werden enkele belangrijke investeringen uitgerold. Het warmtenet in Oostende zou nog vóór eind dit jaar kunnen bijdragen tot de winst, de energiezuinige stookplaats in een woonzorgcentrum te Varsenare al vanaf juli. De zonnepanelen in Kuurne leveren al sinds mei inkomsten op.

Rendabele coöperatie

Als een van de enige energiecoöperaties slaagt BeauVent erin om elk jaar opnieuw een brutodividend van 6% uit te keren. Dat is het maximum dat wettelijk is vastgelegd voor erkende coöperatieve vennootschappen. Aan de hand van de investeringen zal BeauVent de rendabiliteit minstens op peil kunnen houden en bijgevolg mikken we voor volgend jaar eveneens op een brutodividend van 6%.

Beleggen in coöperatieve aandelen kan meer opleveren dan een spaarrekening. Het risicoprofiel is echter volledig verschillend. Bij coöperatieve aandelen geniet u geen kapitaalbescherming en de opbrengsten zijn niet gegarandeerd. Een bijkomend risico is dat een eventuele wijziging in het wettelijk kader van de groenstroomcertificaten, een impact zou kunnen hebben op BeauVent, alsook op andere energiecoöperaties.

Is intekenen mogelijk?

Wie al coöperant is van BeauVent en nog niet het maximaal aantal coöperatieve aandelen heeft (= 20 aandelen x 250 EUR), kan niet inschrijven op de doorlopende uitgifte van nieuwe aandelen. Dat kan alleen bij een kapitaalverhoging voor de financiering van een nieuw project zoals in oktober vorig jaar.

Wie nog geen coöperant is, kan slechts één aandeel van 250 EUR kopen. Houd er rekening mee dat een belegging in BeauVent voor de lange termijn is aangezien er een uitstaptermijn geldt van 5 jaar.

Deel dit artikel