Nieuws

Wat te doen met uw aandelen van Allianz?

8 maanden geleden - woensdag 4 juli 2018
Kopen, houden of verkopen?

Gezien het aandeel zonder decote noteert, koopt u best niet. Wel mag u uw Allianz-aandelen houden voor het fraaie dividend (brutorendement: ±5%).
We geven de voorkeur aan Aegon dat we goedkoper achten.

Allianz zette over 2017 behoorlijke resultaten neer en dit ondanks de tegenslagen in de schadeverzekeringen (natuurrampen…). De groep kon het hoofd boven water houden dankzij de divisies levensverzekeringen en vermogensbeheer. Beide activiteiten droegen eveneens bij tot het resultaat van het 1e kwartaal 2018. Bijgevolg valt voor dit boekjaar een lichte winststijging te verwachten t.o.v. 2017.

De groep is traditioneel vrij voorzichtig bij het opstellen van haar vooruitzichten. Overigens kan ze bogen op een hoge soliditeit (= belangrijke indicator daar dit bepaalt of een bedrijf in staat is een dividend uit te keren). Deze elementen bevestigen het dynamisme en de troeven van Allianz. De koers houdt hier deels rekening mee.

Koers op het moment van de analyse: 180,00 EUR

De Duitse verzekeraar Allianz is wereldwijd actief in leven en niet-leven. De groep is eveneens actief op het vlak van vermogensbeheer via het Amerikaanse Pimco, dat momenteel een ernstige crisis doorstaat.

Deel dit artikel