Nieuws

Cera heeft besloten zijn dividend voor 2017 op te trekken

1 jaar geleden - woensdag 20 juni 2018
Dat klom van 2,5% tot 3% bruto of 2,1% netto na aftrek van de roerende voorheffing. Het dividend werd uitbetaald op 13 juni.

De coöperatieve aandelen van Cera zijn voornamelijk interessant voor klanten van KBC en CBC die naast het dividend ook de andere voordelen voor coöperanten wel kunnen smaken..

Cera in het kort

Met een participatie van 21,2% in KBC Groep is de coöperatie Cera een belangrijke aandeelhouder van de bankengroep. Cera heeft een rechtstreeks belang van 2,66% in KBC Groep. De rest van dat belang houdt het onrechtstreeks aan via een participatie in KBC Ancora.

Meer dividendinkomsten

De inkomsten van Cera worden bijgevolg bepaald door de dividenden die KBC Groep en KBC Ancora uitkeren. Gezien deze over boekjaar 2017 hogere dividenden uitbetaalden, kon Cera zijn coöperanten een hoger dividend uitkeren. Voor het huidige boekjaar verwachten we opnieuw hogere dividenden uit beide participaties. Het is dus mogelijk dat Cera het dividend nogmaals optrekt, al menen we dat de coöperatie de extra dividendinkomsten eerder zal aanwenden om zijn kapitaalbuffers verder uit te breiden.

Nieuwe aandelenuitgifte

Cera geeft op regelmatige basis E-aandelen uit. Op 11 juni is een nieuwe aandelenuitgifte van start gegaan die nog tot en met 30 mei 2019 loopt en waarbij u kunt intekenen op nieuwe E-aandelen in pakketjes van 25 stuks.

De nominale waarde van 1 aandeel is 50 euro, wat betekent dat de minimuminleg 1250 euro bedraagt. U kunt maximaal intekenen op 100 aandelen (5000 euro).

Er zijn geen instapkosten. Uittreden kan alleen indien u daartoe een aanvraag hebt ingediend tijdens de eerste 6 maanden van het vorige kalenderjaar.

Weet dat u geen kapitaalbescherming geniet en dat het dividend niet gewaarborgd is.

Bent u klant bij KBC of CBC en geïnteresseerd in de voordelen die Cera-coöperanten genieten, dan kunt u beperkt intekenen op de nieuwe coöperatieve aandelen.

Deel dit artikel