Nieuws

Om hun aandelenadviezen te formuleren, hanteren onze analisten een aanpak die tegelijk rigoureus en flexibel is

1 jaar geleden - woensdag 16 mei 2018
We lichten de grote lijnen voor u toe.
Om hun aandelenadviezen te formuleren, hanteren onze analisten een aanpak die tegelijk rigoureus en flexibel is

Om hun aandelenadviezen te formuleren, hanteren onze analisten een aanpak die tegelijk rigoureus en flexibel is

Moeilijk maar niet onmogelijk

Zelfs de meest doorgewinterde analisten hebben geen glazen bol en aandelenadviezen formuleren is helaas geen exacte wetenschap. Zeker op korte en middellange termijn zijn er heel wat factoren die een bepalende invloed kunnen hebben (economie, zakenklimaat, beursdynamiek van het moment, enz.).

Dat betekent uiteraard niet dat u zomaar op goed geluk een aandelenportefeuille moet samenstellen. Om u zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van uw keuzes, hanteren onze analisten immers wel degelijk een aantal parameters waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze in het verleden in sterke mate verantwoordelijk waren voor mooie rendementen uit aandelenbeleggingen.

Waarderingsniveau cruciaal

De belangrijkste parameter is het waarderingsniveau. Of we de koers van een aandeel nu waarderen t.o.v. de winst van een bedrijf, t.o.v. het eigen vermogen, of t.o.v. het verwacht dividendrendement, we komen hoe dan ook uit bij een driedeling tussen aandelen die ofwel goedkoop, ofwel correct gewaardeerd, ofwel duur zijn. Hoe goedkoper, hoe groter de kans op een mooi rendement, hoe relatief duurder, hoe lager de rendementsverwachting.

Bij dure aandelen dient u dus extra voorzichtig te zijn. Want naast hun lagere rendementskansen, zijn ze ook vatbaarder voor (forse) koersdalingen bij interne of externe tegenslagen. Dat ondervonden Tesla en Spotify recentelijk nog aan den lijve. In de meeste gevallen kunt u dure aandelen maar beter verkopen.

Laag gewaardeerde of goedkope aandelen, zoals Aegon, Gimv of Engie bijvoorbeeld op dit moment, mag u wel kopen.

En correct gewaardeerde aandelen mag u gewoon in portefeuille houden, als u ze al hebt.

Aanvullende parameters

Naast het waarderingsniveau, zijn er nog diverse andere parameters die een belangrijke invloed kunnen hebben:

Het momentum van een aandeel, met name de tendens dat het nog een tijdlang op zijn (positieve of negatieve) elan zal doorgaan. Zo is een goedkoop aandeel met een positief momentum bijzonder geschikt voor een aankoop: de kans is immers groot dat het zijn koersklim zal voortzetten. Dure aandelen met een negatief momentum kunt u daarentegen beter mijden.

Het risico van een aandeel, is eveneens van belang. Uit onderzoek blijkt dat minder risicovolle aandelen doorgaans meer opleveren dan riskante aandelen. Het risicogehalte kan worden afgelezen aan de volatiliteit: de mate waarin de koers over kortere periodes schommelingen (omhoog en omlaag) laat optekenen. Hoe hoger die volatiliteit, hoe gevaarlijker en hoe groter de kans op ontgoochelingen.

Een factor die dan weer bepalend is voor die volatiliteit, is de kwaliteit van de fundamentele gegevens van een bedrijf: daarmee doelen we op elementen zoals de rentabiliteit of winstgevendheid, de soliditeit, de mate waarin een bedrijf erin slaagt om cash te genereren, enz. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die met regelmaat goede financiële verslagen kunnen voorleggen, ook hogere beursrendementen opleveren. Voorbeelden zijn o.a. BMW, Apple of Accenture.

Risico ruim bekijken

Bij de beoordeling van het risico van een aandeel, houden we ook rekening met factoren zoals het technologisch risico (gevaar voor nieuwe technologie bijv. die sector op zijn kop zet) en het juridisch risico (gevaar voor zware processen of boetes, zoals bij Volkswagen). Alles bij mekaar resulteert dit in de toekenning van een risico-indicator van 1 (erg laag risico) tot 5 (erg hoog).

Zo zullen onze analisten bijv. aarzelen om u een aandeel aan te raden dat correct gewaardeerd is maar erg riskant omdat de fundamentele gegevens van het bedrijf niet goed zijn of omdat het businessmodel lijdt onder een technologische kentering waarop slecht geanticipeerd werd. Dit is het geval voor het Belgische Roularta, dat actief is in de pers, en van de Britse distributeur Sainsbury, dat we u aanraden te verkopen.

Beslissen op basis van ervaring

Hoe pertinent de bovenstaande factoren ook zijn, ze reiken slechts houvast aan en leiden niet tot absolute waarheden die onverkort gelden voor alle aandelen. Uiteindelijk is het aan de financieel analist om op basis van zijn ervaring met (beurs)beleggingen en zijn kennis van de bedrijven en van de sectoren waarin ze actief zijn, tot een advies te komen. 

Uiteraard zal hij een koopadvies formuleren voor een aandeel dat goedkoop is, weinig of niet volatiel, en waarvan het bedrijf in een positieve flow zit en kan bogen op goede fundamentele gegevens. En omgekeerd zal hij u vanzelfsprekend aanraden om te verkopen bij een tegenovergesteld scenario. De moeilijkheid schuilt uiteraard bij alle gevallen daartussenin (de overgrote meerderheid), met parameters die niet echt een doorslaggevend beeld opleveren of die soms zelfs tegenstrijdig zijn.

Het komt er dan op aan om ook de sector en de positionering van het bedrijf erin te gaan analyseren: de zwaktes en sterktes, rekening houdend met de aanwezige kansen en gevaren in de sector. Tot slot zijn ook de financiële beslissingen van het management, bijv. inzake investeringen en het laten terugvloeien van winsten naar de aandeelhouders (dividenden en aandeleninkoop) een belangrijk gegeven voor het eindoordeel van de analist.

Het is door rekening te houden met al deze elementen dat een analist een advies zal kunnen formuleren: kopen, houden of verkopen!

 

Deel dit artikel