Nieuws

De solidaire coöperatie Incofin kon in 2017 een fors hogere winst neerzetten

11 maanden geleden - dinsdag 29 mei 2018
Net als de vorige jaren keert ze ook deze keer een dividend uit van 2,5% bruto.

Wie op zoek is naar een belegging met een sociale impact, kan coöperant worden vanaf 130,20 EUR, wat de prijs is van één coöperatief aandeel. Weet wel dat er geen sprake is van kapitaalbescherming en dat het dividend niet gegarandeerd is. Incofin zou volgens ons echter in staat moeten zijn om de komende jaren een dividend van 2,5% bruto te bieden.

Hogere winst in 2017

Incofin beheert een investeringsportefeuille die voor ongeveer 90% bestaat uit verstrekte kredieten aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en voor de overige 10% uit participaties in MFI’s. De portefeuille zwol in 2017 aan met een kwart tot 74 miljoen euro door een sterke groei in de kredietportefeuille.

Net als de jaren voorheen deed de coöperatie ook vorig jaar een aantal participaties met een meerwaarde van de hand, waardoor de winst in 2017 de helft hoger uitkwam dan die in 2016. Geografisch is de portefeuille voor 50% in Latijns-Amerika, 18% in Afrika en 32% in Azië belegd.

Plan 2018

Voor 2018 heeft Incofin een aantal doelstellingen.
Vooreerst wil het zijn portefeuille geografisch nog beter diversifiëren door de investeringen in (West-)Afrika op te drijven en zo de blootstelling aan de andere regio’s te verminderen.

Vervolgens wil de coöperatie naast de traditionele microfinanciering verder nieuwe segmenten aanboren, zoals de financiering van woningen om de arme bevolking toegang te geven tot de huizenmarkt en van kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke rol spelen in de jobcreatie.

Ten derde wil Incofin het aantal participaties weer opkrikken.

Voor het goede doel

Microfinanciering gaat gepaard met heel wat risico’s maar Incofin beperkt die door een voorzichtig beleid te voeren d.m.v. strenge risicoanalyses, de aanleg van financiële buffers en het bieden van ondersteuning aan de MFI’s waarin het investeert.

Als het ethische verhaal van Incofin u aanspreekt, dan mag u bijgevolg coöperatieve aandelen kopen. Gezien het een belegging betreft in een sociaal erkende coöperatie, kunt u in het eerste jaar bovendien een belastingkorting van 5% bekomen.

Deel dit artikel