Nieuws

Als aandeelhouder van een onderneming kunt u de jaarlijkse algemene vergadering bijwonen

1 jaar geleden - woensdag 18 april 2018
Wel dient u dan over een specifiek attest te beschikken. Is dit betalend of gratis?

Tal van beursgenoteerde bedrijven houden de komende maanden hun algemene vergadering voor aandeelhouders (AV). Als aandeelhouder kunt u er uw stem laten horen. Verwacht echter geen mirakels. Aangezien u wellicht een beperkt aantal aandelen bezit, zal uw uiteindelijke invloed op het gebeuren gering zijn. Wel krijgt u de kans om persoonlijk contact te leggen met het management en uw vragen te stellen.

De AV wordt minstens één keer per jaar georganiseerd en vindt veelal tussen begin april en eind juni plaats. Op de AV wordt verslag uitgebracht over het voorbije boekjaar, wordt de jaarrekening goedgekeurd, wordt kwijting verleend aan de bestuurders (= ontheffing van hun verantwoordelijkheid voor de gedane zaken), enzovoort. Wat ook voor u belangrijk kan zijn, is dat aan het einde van de AV vooraf ingestuurde schriftelijke en ook mondelinge vragen worden beantwoord.

De jaarvergadering vindt steeds plaats op een vast tijdstip, vastgelegd in de statuten van de vennootschap. U neemt het beste een kijkje op de website van de onderneming (meestal onder de rubriek ‘investeerders’ of ‘investor relations’) waar u het uur, de plaats, de agendapunten en nuttige documenten (bv. volmachtformulier) terugvindt. Belgische beursgenoteerde ondernemingen zijn ook verplicht om die info in het Belgisch Staatsblad en in de media te publiceren.

Als u wilt deelnemen, dan dient u een attest bij uw bank aan te vragen. Uw bank zal op de registratiedag (= veertiende dag voor de vergadering) op dat attest aangeven hoeveel aandelen u op die dag van het bedrijf bezit. Sommige banken leveren u het attest geheel gratis, andere doen dat tegen betaling. Bij MeDirect is het zelfs niet mogelijk. Weet alleszins dat u met minimaal 100 euro bij de Nederlandse broker DeGiro het duurste af bent. Tenzij het gaat om Nederlandse bedrijven (‘slechts’ 10 euro).

De meeste banken zullen niet enkel het attest leveren, maar sturen het voor u naar de onderneming op samen met de wens dat u de AV wilt bijwonen. U dient dan zelf niets meer te doen. Anderzijds kan het zijn dat uw bank u het attest levert, maar dat u zelf uw wens tot deelname aan de AV én het attest moet opsturen naar de onderneming in kwestie.

Wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn maar u zich wilt laten vertegenwoordigen, dan kunt u aan iemand anders de volmacht geven om te stemmen. Vul daarvoor het volmachtformulier in dat ook voor de vergadering naar de onderneming moet worden opgestuurd.

De stemming op de AV gebeurt per agendapunt. Soms is dat via handopsteking en soms op elektronische wijze.

Wie aandeelhouder is van een buitenlands bedrijf zoals het Franse ENGIE of het Nederlandse Ahold Delhaize, kan ook meedoen aan de AV. U moet er wel rekening mee houden dat niet elke bank in dat geval een attest opmaakt. De modaliteiten en de deelnameprocedure kunnen afwijken van die in België.

Deel dit artikel