Nieuws

Arco-coöperanten dagvaarden de Belgische regering

1 jaar geleden - maandag 12 februari 2018
‘Geld Terug van Arco’ en ‘Arcoparia’s’ die de belangen behartigen van gedupeerde Arco-coöperanten, lanceren gezamenlijk een nieuwe juridische claim tegen de federale overheid.

Elke Arco-coöperant kan zich hierbij aansluiten.

Nieuwe juridische claim

Beide belangenverenigingen vragen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de volledige terugbetaling van het oorspronkelijk belegde kapitaal en eventuele gekapitaliseerde intresten. Aan de hand van deze nieuwe claim willen zij de druk op de regering en op Belfius opvoeren om zo een oplossing te vinden voor de Arco-gedupeerden.

Wat als u aan de claim wil deelnemen?

Het gaat hier niet om een groepsvordering of “class action”. Als u zich wilt aansluiten, dient u bijgevolg uit eigen persoon een verzoekschrift in te dienen bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Volgens beide belangenverenigingen is dat kostenloos maar daarmee is nog niet alles gezegd. De juridische procedure die eruit zal vloeien, zal immers wellicht niet gratis zijn.

Vraag is nu wat de gevolgen zijn indien u al dan niet meedoet:
U wilt deelnemen. Dan dient u zich burgerlijke partij te stellen door het indienen van een verzoekschrift (het formulier vindt u terug op de hoofdpagina van de website geldterugvanarco.be: klik op de link ‘verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst’). Daarmee blokkeert u ook de eventuele verjaring van uw eis voor een schadevergoeding. Hadden u en uw partner deelbewijzen van Arco, dan moet voor elk van jullie een verzoekschrift worden ingediend. Wat betreft de deelbewijzen van Arco die op naam stonden van uw minderjarige kinderen, raden we omwille van de complexe administratie hierrond (tussenkomst van de jeugdrechter vereist) af om een claim voor hen in te dienen.
U wil niet deelnemen. Dan loopt u het risico dat in 2019 uw Arco-dossier verjaart. Wij achten dit risico echter klein gezien zowel de regering als Belfius onder druk staan om snel een oplossing, gelijk voor alle coöperanten, te vinden in het Arco-dossier. De overheid die 100% van Belfius in handen heeft, wil de bank in april-juni naar de beurs brengen. Arco hangt dus in feite als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Belfius. Een snelle oplossing is zowel in het belang van de Arco-coöperanten als dat van de overheid én Belfius.

Is er sprake van een groepsvordering?

Sinds september 2014 kunnen consumentenorganisaties als Test-Aankoop ook in België een groepsvordering of “class action” indienen. Zo’n procedure is volgens de Belgische wetgeving echter onmogelijk voor Arco gezien het dossier dateert van vóór 1 september 2014. Daarom dient u, als u wilt meedoen, uit eigen naam een verzoekschrift in te dienen.

Deel dit artikel