Nieuws

Aandelen kopen en verkopen: moet u met een limiet werken of niet ?

1 jaar geleden - woensdag 13 december 2017
U dient te kiezen tussen snel of veilig handelen.

Marktorder

Een marktorder is een beursorder dat onmiddellijk naar de beurs wordt gestuurd en tegen de beurskoers die op dat moment geldt, wordt uitgevoerd. Stel dat u 100 aandelen BMW wilt kopen. U geeft het marktorder in en op het moment van versturen bedraagt de koers 84,50 EUR. Uw 100 aandelen worden bijgevolg tegen die koers gekocht.

Kortom, als u snel wilt handelen, dan werkt u het best met dit type order. Wel hebt u dan geen controle over de koers waartegen het order zal worden uitgevoerd. U loopt bijgevolg het risico tegen een ongunstige koers te kopen. Dit risico neemt toe naarmate een bepaalde belegging minder verhandelbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde Belgische vastgoedcertificaten die niet op dagelijkse basis worden verhandeld. Tussen twee transacties door kan de koers dan ook fors opwaarts of neerwaarts schommelen.

Limietorder

Een limietorder is zoals een marktorder, met het enige verschil dat u een limietprijs opgeeft. Met die limietprijs geeft u aan tegen welke koers u maximum wilt kopen. In het geval van een verkoop geeft u aan hoeveel u minimum wilt krijgen voor uw aandelen of tracker. Stel opnieuw dat u 100 aandelen BMW wilt kopen en dat u er niet meer dan 84,50 EUR voor wilt betalen. U vult een limietprijs in van 84,50 EUR. Zolang de beurskoers van BMW boven de limietprijs schommelt, wordt het order niet uitgevoerd. Daalt de koers tot de limietprijs of lager, dan pas zal het order worden uitgevoerd.

In het kort, dit type order biedt geen zekerheid op een snelle uitvoering. Zolang de limietprijs niet wordt gehaald, blijft uw order onuitgevoerd op de beurs staan. Na een zekere tijd kan uw order zelfs automatisch worden geannuleerd. In dat geval zult u een nieuw order moeten ingeven. Daar staat wel tegenover dat u controle hebt over de prijs waartegen uw order zal worden uitgevoerd. U zult niet tegen een hogere prijs kopen dan u wilt. En wanneer u wilt verkopen, zult u niet tegen een lagere prijs verkopen. Een limietorder bewijst zeker zijn nut wanneer de verhandelbaarheid van een bepaalde belegging te wensen over laat en er bijgevolg sterke koersschommelingen kunnen optreden.

Deel dit artikel