Nieuws

De energiecoöperatie Campina Energie zet in op hernieuwbare energie in de Kempen

1 jaar geleden - dinsdag 19 december 2017
Is erin beleggen interessant?

U wacht best tot Campina Energie heeft bewezen dat ze in staat is winst te maken. Spreekt het duurzame aan de coöperatie u aan én is het financiële rendement of zelfs de mogelijkheid op kapitaalverlies ondergeschikt, beperk dan uw inleg tot één deelbewijs van 250 EUR. Weet echter dat u géén kapitaalbescherming geniet én dat een dividend niet gegarandeerd is.

Een jonge coöperatie

Campina Energie ontstond in maart 2015 en focust op de Kempen. Momenteel is het enkel actief in windenergie. In de toekomst kan daar nog zonne-energie en eventueel geothermische energieopwekking bijkomen. Door zijn jonge leeftijd stelt Campina Energie nog niet zoveel voor. Zo beschikt het sinds enkele maanden over 2 operationele windmolens, beide gelegen in het industrieterrein van Turnhout. Avery Dennison (producent van industriële kleefbanden) neemt circa 95% van de geproduceerde elektriciteit van de eerste windmolen af. De opgewekte elektriciteit van de tweede windmolen is voor stroomleverancier Eneco.

Nemen we het financiële plaatje erbij, dan kunnen we ons enkel baseren op het eerste boekjaar dat uitzonderlijk 22 maanden (17/03/2015 - eind 2016) telde. Doordat Campina Energie tijdens het eerste boekjaar nog geen windproductie had, waren er nog geen inkomsten. Wel waren er kosten waardoor de coöperatie verlies leed.

Beleggen in Campina Energie?

De coöperatie staat nog in haar kinderschoenen én moet zich nog bewijzen. U houdt voorzichtigheidshalve best nog even de boot af en wel om de volgende redenen:
– Met slechts twee windmolens is de coöperatie nog te kleinschalig. De risico’s zijn nog niet voldoende gespreid.
– In de toekomst wenst ze jaarlijks een dividend van 3 à 4% uit te keren. Zolang de coöperatie geen winst maakt, zal er echter geen dividend zijn. Daarom zal over boekjaar 2017 wellicht opnieuw geen dividend worden uitgekeerd.
– De vooruitzichten (dividenden, nieuwe projecten, …) zijn nog verre van duidelijk. Het is dus riskant om erin te beleggen, zeker als u pas na 5 jaar kunt uitstappen. Bovendien kunt u, zoals gewoonlijk is, nooit meer dan uw initiële inleg terugkrijgen. Maar indien er verliezen zijn, worden die in mindering gebracht van uw initiële inleg en kunt u dus minder terugkrijgen.

Deel dit artikel