Nieuws

Op welk dividend hebt u recht?

1 jaar geleden - dinsdag 7 november 2017
Om het te weten te komen, dient u zich op de ex-dividenddatum of ex-coupondatum te baseren.

De ex-dividenddatum is de dag waarop het dividend voorbeurs wordt geknipt of onthecht.
Om na te gaan wie recht heeft op het dividend, wordt er gekeken naar wie de dag voordien bij de beurssluiting de aandelen in bezit had. Koopt u aandelen op de dag dat het aandeel ex-dividend gaat of erna, dan hebt u geen recht meer op het dividend van de voorgaande periode.

Een praktisch voorbeeld
De investeringsmaatschappij TINC, die het boekjaar op 30 juni afsloot, keerde op 25 oktober (= betaaldatum) een dividend uit van 0,336 EUR netto per aandeel. Dit dividend bestond uit 2 delen.

Een eerste deel werd vertegenwoordigd door coupon nr. 4 en gaf recht op 0,1575 EUR netto. Deze coupon werd al op 30 november 2016 onthecht vanwege de kapitaalverhoging in december 2016. Het andere deel wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 5, die recht gaf op 0,1785 EUR netto. Deze coupon werd pas, na sluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de rekeningen op de algemene vergadering, op 23 oktober 2017 onthecht.

Om na te gaan of u een dividend krijgt en op hoeveel u recht heeft, dient u na te gaan of u de aandelen in bezit had de dag vóór de onthechting.
– Had u bij de beurssluiting op 29 november 2016 en 22 oktober 2017 aandelen van TINC in portefeuille? Dan hebt u recht op zowel coupon nr. 4 als coupon nr. 5 en ontvangt u het volledige dividend van 0,336 EUR netto.
– Had u bij de beurssluiting op 29 november 2016 aandelen van TINC in portefeuille maar niet bij de beurssluiting op 22 oktober 2017? Dan hebt u enkel recht op coupon nr. 4 ofwel slechts 0,1575 EUR.
– Had u bij de beurssluiting op 29 november 2016 geen aandelen van TINC in portefeuille maar wel bij de beurssluiting op 22 oktober 2017? Dan hebt u enkel recht op coupon nr. 5 ofwel 0,1785 EUR netto. Tekende u bij de kapitaalverhoging in op nieuwe aandelen, dan zult u voor die nieuwe aandelen ook enkel recht hebben op coupon nr. 5.

 

Deel dit artikel