Nieuws

Gerepatrieerd geld in de VS minder belast

1 jaar geleden - woensdag 18 oktober 2017
Goed nieuws voor wie?
Gerepatrieerd geld in de VS minder belast

Gerepatrieerd geld in de VS minder belast

De fiscale hervormingsplannen in de VS, die recentelijk voorgesteld werden, voorzien een lagere belastingvoet op cash die door multinationals gerepatrieerd wordt naar de VS. Vooral de aandeelhouders van de volgende Amerikaanse technologiebedrijven mogen zich in de handen wrijven:
Cisco Systems, waarvan wij het aandeel koopwaardig achten
en Alphabet, Apple, Microsoft, Oracle die we u aanraden te houden.

Geld terughalen naar de VS

Het belastingplan voorziet o.a. een nieuw systeem om in het buitenland gerealiseerde winsten te belasten. Als een Amerikaanse multinational winst genereert buiten de VS, dan wordt hij vandaag belast tegen het tarief dat geldt in het land waar hij die winst heeft gerealiseerd. Haalt het bedrijf die winst daarna terug naar de VS, dan houdt de Amerikaanse fiscus daarop het verschil in tussen de Amerikaanse taks (35%, een van de hoogste ter wereld) en het tarief van het land in kwestie.

Het gevolg is dat de winsten van Amerikaanse bedrijven de voorbije jaren vooral ter plaatse geherinvesteerd werden (bijv. in overnames), of gewoon opgepot werden op buitenlandse rekeningen. Een bekend voorbeeld is Apple, dat liever geld leende om zijn aandeleninkoop te financieren in plaats van geld te repatriëren en er (zwaar) op belast te worden.

Zowel de Amerikaanse economie als de fiscus lopen daardoor enorme bedragen mis. Volgens het begrotingsbureau van het Congres staat er ±2600 miljard dollar geparkeerd op buitenlandse rekeningen! En volgens kredietbeoordelaar Moody's houden Amerikaanse bedrijven van buiten de financiële sector maar liefst 70% van hun cash in het buitenland aan.

Om die trend een halt toe te roepen, wil Trump bij de repatriëring van cash afkomstig van buitenlandse rekeningen slechts een belastingtarief van 10% toepassen, of zelfs nog minder (niet alle details zijn al gekend). Na die heffing kunnen de bedrijven het geld dan aanwenden zoals ze dat zelf willen. De bedoeling is uiteraard om er de bedrijven toe aan te zetten hun geld in de VS te herinvesteren en op die manier de tewerkstelling en de groei te stimuleren.

Belangrijkste winnaars

Het zijn uiteraard de Amerikaanse bedrijven die de grootste bedragen in het buitenland hebben staan, die ook het meest te winnen hebben bij de aangekondigde plannen. En wat blijkt? Bovenaan dat peloton prijken 5 namen uit de technologiesector. Apple alleen al is goed voor 240 miljard dollar op buitenlandse rekeningen (93% van zijn cash). Microsoft is goed voor 122 miljard, Cisco Systems voor 65, Alphabet voor 56 en Oracle voor 52.

Als die groepen daadwerkelijk van de maatregel gebruik maken en hun cash repatriëren, wat gaan ze dan met dat geld doen? Hun investeringen in de VS fors opvoeren en jobs creëren, zoals Trump hoopt? Dat is lang niet zeker. Toen George W. Bush in 2004 een gelijkaardige maatregel invoerde, bleek dat de gerepatrieerde cash vooral naar de inkoop van eigen aandelen en naar uitzonderlijke dividenden vloeide. Naar zaken dus die geen directe impact hebben op ’s lands economische groei maar die vooral ten goede komen aan de aandeelhouders van de bedrijven in kwestie.

Moet u dan als belegger beginnen te mikken op Amerikaanse bedrijven die veel buitenlands geld hebben? Niet meteen (en zeker niet als enig criterium). De beurs heeft immers de neiging om te anticiperen en dus kan men ervan uitgaan dat de beurskoersen van die bedrijven sinds de verkiezing van Trump al hoger zijn geklommen op basis van dat criterium.

Bovendien is het ook niet zeker dat het geld altijd waarde zal creëren voor de aandeelhouders. Te dure overnames vallen bijv. ook niet op voorhand uit te sluiten. En zelfs de inkoop van eigen aandelen, iets wat doorgaans als gunstig wordt beschouwd voor de aandeelhouders (winst per aandeel stijgt en kan ook de koers meezuigen), is niet altijd de beste manier voor een bedrijf om zijn cash te benutten, zeker niet als er wordt ingekocht tegen hoge koersen. Andere pistes (zoals investeringen) kunnen interessanter zijn.

Deel dit artikel